25 de maig de 2013
25.05.2013

Els autònoms no respondran amb el pis per deutes del negoci

El pagament de l'IVA es podrà demorar si l'administració no paga la factura pendent

25.05.2013 | 00:00

Els autònoms no hauran de respondre amb el seu habitatge habitual -si aquest no supera els 300.000 euros- pels deutes derivats de la seva activitat empresarial, en constituir-se la figura de l'emprenedor de responsabilitat limitada, enfront de la situació actual que obliga a respondre amb tots els béns pels deutes empresarials. Així consta en l'avantprojecte de la llei d'emprenedors, aprovada pel Consell de Ministres.

La llei també estableix el mecanisme de "la segona oportunitat" que permetrà als empresaris amb deutes que no superin els cinc milions d'euros acudir a una via extrajudicial de negociació en comptes de al concurs de creditors.

Així, els empresaris podran obtenir una quitança en el deute de fins al 25 per cent i una moratòria de pagament de fins a tres anys, en línia amb els requisits per als ajornaments exigits per la Seguretat Social i l'Agència Tributària.

Entre les mesures fiscals de l'avantprojecte d'ahir hi ha el nou règim d'IVA, amb criteri de caixa des de l'1 de gener de 2014 per a les pimes amb una facturació inferior als 2 milions d'euros, amb la qual cosa que Hisenda no els exigirà el pagament de l'IVA repercutit en les vendes fins que cobrin les factures.

Els subjectes passius veuran endarrerida la deducció de l'IVA suportat en les seves adquisicions fins al moment en què s'efectuï el pagament als proveïdors.

Les empreses amb un volum de negoci inferior a deu milions d'euros podran deduir-se fins a un 10% dels beneficis obtinguts en el període impositiu que es tornin a invertir en l'activitat econòmica.

També hi haurà incentius fiscals per als inversors, que tindran dret a una deducció del 20 % en la quota estatal de l'IRPF pel capital aportat a una empresa nova amb un màxim de 20.000 euros anuals.

Així mateix, s'han incrementat els llindars per accedir a la licitació dels contractes d'obra pública i de serveis, en passar els primers de 350.000 a 500.000 euros i de 120.000 a 200.000 euros els segons.

Una altra nova figura que preveu la futura llei és la de societat limitada de formació successiva, per la qual es podrà crear una societat limitada amb una aportació inicial inferior als 3.000 euros que s'exigeixen actualment i s'estableix que el 20 % dels beneficis han d'anar a reserves legals.

La llei perfecciona la regulació de les cèdules d'internacionalització i dóna més claredat als actius que serveixen com a cobertura, i es creen els "bons d'internacionalització" per donar més flexibilitat a l'emissió de títols que tinguin com a cobertura préstecs vinculats a la internacionalització.

El sindicat UGT va considear el contingut de la norma insuficient perquè no soluciona la falta de crèdit per a les pimes.
En el mateix sentit, la patronal Cepime va insistir en la necessitat de normalitzar el crèdit per a les petites i mitjanes empreses, encara que considera que la llei contribuirà a la recuperació de l'economia.

Per la seva banda, les organitzacions d'autònoms vam coincidir que la llei ha d'incloure mesures que impulsin el finançament de l'activitat d'aquest col·lectiu i demanen que la banca nacionalitzada sigui la via per distribuir el crèdit.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook