31 de maig de 2013
31.05.2013

La certificació energètica, millor en mans d'experts

31.05.2013 | 14:49
La certificació energètica, millor en mans d'experts

La normativa que regula l'obtenció de la certificació d'eficiència energètica d'un edifici assenyala que el certificat s'ha d'expedir obligatòriament per als habitatges nous o els existents que es venguin o lloguin

El passat mes d'abril es va aprovar la normativa que defineix com obtenir la certificació d'eficiència energètica d'un edifici. Aquest certificat s'ha d'expedir obligatòriament per als habitatges nous o els existents que es venguin o lloguin a l'estat espanyol. L'esperit d'aquesta normativa és que els compradors puguin comparar l'eficiència energètica d'un habitatge abans d'adquirir-lo, de la mateixa manera que ja ho estan fent quan compren una nevera.
Que l'eficiència energètica sigui un factor clau en la decisió de compra no és una tasca fàcil. Segurament seguiran pesant molt més altres factors a l'hora d'escollir un habitatge. Però la Unió Europea ja fa anys que impulsa mesures d'informació d'aquest estil, com per exemple les emissions de CO2 dels automòbils. És probable que en aquest cas, com en els edificis, el fet de conèixer quines són les emissions abans d'adquirir-lo, no sigui un factor determinant per escollir-lo, però cada vegada es té en més consideració.
Els promotors i els agents de la propietat han vist en aquest certificat una dificultat més per poder vendre els seus pisos, ja que suposa un tràmit burocràtic addicional i obligatori per poder realitzar l'operació de compra-venda. El certificat d'eficiència energètica dels edificis, a diferència de l'ITV dels vehicles, no obliga a corregir les incidències detectades, sinó que simplement certifica les emissions de CO2 que suposen. Això converteix la certificació en un control innocu als ulls dels venedors. Però com dèiem en realitat la seva finalitat és que el consumidor prengui consciència de la despesa energètica que pot suposar adquirir un habitatge. Potser per estimular més aquesta visió caldria que, tal com es fa amb els cotxes menys contaminants, s'implementessin mesures de reducció d'impostos per als habitatges més eficients. Segur que això n'impulsaria encara més la seva promoció, i promouria una visió del certificat d'eficiència que anés més enllà de l'obligatorietat d'un tràmit, i la visualitzés com una mesura positiva.
La llei també diu que la certificació la pot fer qualsevol professional habilitat per a la realització de projectes d'edificació o de les seves instal·lacions tèrmiques, és a dir qualsevol arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic. És obvi que amb el gran nombre de professionals d'aquest sector els propietaris que vulguin demanar un certificat d'eficiència energètica no sàpiguen on acudir. En aquest sentit els col·legis d'enginyers tècnics industrials hem posat en funcionament una plataforma online de certificació energètica on es poden consultar els tècnics qualificats per oferir aquest servei a tot el territori. Aquesta plataforma aporta una garantia d'eficàcia i fiabilitat ja que està gestionada per una entitat de dret públic -els col·legis professionals-, que garanteix la qualitat dels professionals-certificadors i la seva feina. A més els professionals que hi figuren estan altament qualificats i han rebut formació homologada per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia (IDAE). Aquesta iniciativa, compleix amb la nostra funció com a col·legi de garantir les bones pràctiques professionals, i demostra una vegada més el nostre compromís amb la societat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook