Només dos de cada deu joves han pogut emancipar-se, segons un informe del Consell de la Joventut d'Espanya, que reflecteix les dificultats de la joventut per comprar un habitatge i fins i tot per llogar-lo i destaca que cada vegada els fills abandonen més tard la llar familiar. L'informe posa de manifest que els ingressos mínims necessaris per comprar un habitatge lliure superen el 80 per cent del sou mitjà d'un jove d'entre 16 i 29 anys, i pel que fa al lloguer indica que un salari d'una persona d'entre 30 i 34 anys només permetria llogar a Extremadura i Castella-la Manxa.

Distribució geogràfica

Per comunitats autònomes, les taxes més altes d'emancipació estan a Aragó, Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid i Navarra, mentre que en el pol oposat es troben Canàries i Galícia, on més del 35 per cent de la població d'entre 30 a 34 anys encara conviu amb els seus familiars. L'estudi destaca un altre grup format per Andalusia, Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i País Basc, en el qual pocs joves d'entre 16 i 29 anys s'han independitzat. Explica que aquestes xifres d'emancipació podrien ser més baixes, "si no haguessin començat a augmentar les emigracions cap a l'exterior de persones joves".

"Des de l'inici de l'any, 40.000 joves han marxat a altres països d'Europa", va assegurar Sheyla Suárez, del Consell de la Joventut, durant la presentació del primer número de "l'Observatori d'Emancipació", corresponent al primer trimestre del 2013, realitzat amb l'encreuament de dades estadístiques oficials com l'EPA o preus d'habitatge del Ministeri de Foment. Dels joves que estan treballant, destaca la sobrequalificació de la joventut a Espanya i, en aquest sentit, ressalta que el 54 per cent dels joves d'entre 16 i 29 anys treballa en un lloc inferior al seu nivell d'estudis, un percentatge que s'eleva al 56 per cent en el cas dels que tenen entre 30 i 34 anys.

També explica que davant la impossibilitat de trobar feina, "moltes persones joves han desaparegut del mercat laboral, al no fer cap gestió per buscar un lloc de treball" i que s'ha produït un canvi cap al sistema educatiu.

Prop del 84 per cent de les persones inactives menors de 29 anys a Espanya declara estar estudiant, apunta l'estudi.

Població subocupada

Un altre col·lectiu que està emergint amb força des de mitjans de 2011 són els joves que treballen menys hores de les que desitjarien -població subocupada-, que són un de cada quatre. Pel que fa a la compra d'habitatge, explica que "una persona jove assalariada hauria de percebre un 80 per cent més del que cobra per poder pagar el 30 per cent" que li exigirien per adquirir aquest immoble. La representant del Consell de la Joventut, a més, va lamentar la decisió "d'integrar" aquest organisme a l'Institut de la Joventut.