16 de setembre de 2013
16.09.2013

Triple càstig per a les pimes gironines

Una tesi doctoral assenyala que la crisi, la concentració bancària i la dimensió els resta opcions de finançament

16.09.2013 | 00:00
David Maldonado, autor de la tesi doctoral sobre l'estructura financera de les pimes.

Que les empreses tenen dificultats per accedir a finançament bancari és un fet. Ho repeteixen constantment les organitzacions empresesarials, que situen aquest fet com un dels principals problemes als quals s'enfronten.
Una tesi doctoral defensada fa pocs dies a la UdG analitza, a partir de l'anàlisi de milers de comptes anuals d'empreses gironines i catalanes, com ha afectat l'actual context de recessió l'estructura financera de les pimes. Entre les conclusions, s'assenyala que la capacitat d'endeutament d'aquestes empreses s'ha vist limitada per diversos motius, entre els quals la seva dimensió, el procés de concentració bancària, i la crisi econòmica, que ha fet minvar els resultats de les compa?nyies.
Elaborada per David Maldonado sota la direcció de la professora de la UdG Helena Benito, la tesi repassa la literatura econòmica existent i l'aplica al context actual de les petites i mitjanes empreses. Eels resultats descriuen un escenari en què les empreses redueixen l'endeutament i reforcen els recursos propis, pel rigor que els imposa l'actual cicle econòmic i les restriccions creditícies, més que no pas per una decisió racional dels seus directius.
El fonament empíric del treball de Maldonado se situa en els resultats de pimes de Catalunya (amb un capítol específic per a pimes gironines d'alguns sectors). Per a la selecció de dades de les empreses estudiades -unes 5.000 de Girona i 70.000 a tot Catalunya- ha utilitzat la base de dades del Sistema d'Anàlisis de Balances ?Ibèriques (SABI), que s'alimenta dels Comptes anuals dipositades en el Registre Mercantil. L'investigador n'ha extret les corresponents als anys 2007, 2008 , 2009 i 2010.
L'estudi mostra que les pimes han reduït els índexs d'endeutament durant els exercicis en els quals s'han analitzat les dades, sobretot, l'endeutament a curt termini, molt afectat per la restricció en el crèdit. La recerca ha confirmat, també, una reducció de beneficis de les pimes.
En l'anàlisi es confirma, a més, una més gran adequació de la teoria de la classificació jeràrquica en les pimes a l'hora de definir la seva estructura financera. Segons aquesta teoria, les empreses prefereixen el finançament intern (aportar recursos propis) a l'extern, de manera qua quan s'utilitza el finançament extern, la preferència és l'endeutament, després els instruments híbrids i, com a últim recurs, l'emissió de títols.
Maldonado, professor de la UOC i de la UNED, assenyala que la majoria de pimes, d'estructura familiar, són molt reticents a incorporar nous socis, una tendència que "s'ha accentuat amb l'actual situació de crisi, en què la majoria d'empreses aposta per ampliacions de capital i operacions amb fons propis".
Teòricament, l'economista gironí constata que aquesta dinàmica és més evident en empreses consolidades, ja que les empreses més noves -no té historial ni amb proveïdors, ni amb bancs- estan molt més obertes a nous formats per capitalitzar-se.
Maldonado també destaca que l'estructura clàssica de la pime de capital familiar té fets positius, sobretot per a l'ocupació: "La vinculació emocional dels propietaris amb l'empresa i els seus treballadors ha fet que la pèrdua d'ocupació hagi estat menor que en empreses no familiars".

Reestructuració financera
Un altre dels fets que ha limitat l'accés al finançament de les pimes gironines i catalanes és el procés de reestructuració financera, que ha fet desaparèixer moltes caixes d'estalvis.
"Els economistes clàssics, liberals, consideraven que amb una major concentració bancària, es milloraria la situació, perquè desapareixerien les entitats ineficients i les condicions acabarien essent millors. Això no s'ha produït, i no perquè estiguessin equivocats en els seus plantejaments teòrics, sinó perquè la reestructuració financera que hem viscut ha estat obligada. No s'ha deixat caure cap banc. Els bancs ineficients han estat engolits per altres, que han hagut de fer front a les ?obligacions que tenien aquells, i als quals han destinat recursos que no han pogut destinar a finançar les empreses", assenyala Maldonado.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook