07 de octubre de 2014
07.10.2014

El jutge declara els exgestors d'Afinsa culpables d'un forat de1.825 milions

Els condemna a restituir els béns als milers d'afectats i els imposa una pena de quinze anys d'inhabilitació

07.10.2014 | 07:14
Desenes de milers de persones van resultar afectades per les estafes filàtèliques d´Afinsa i Fórum Filatélico.

Un Jutjat de Madrid ha qualificat com a culpable el concurs d'Afinsa i ha condemnat els consellers Juan Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo i Vicente Martín Peña a 15 anys d'inhabilitació per administrar béns i a restituir el forat creat d'1.825 milions d'euros.
En una sentència, el Jutjat del Mercantil número 6 impedeix a més els exgestors de la filatèlica a representar o administrar a qualsevol persona, exercir el comerç o tenir càrrec o intervenció administrativa o econòmica en companyies mercantils o industrials durant aquest temps.
Així mateix, els condemna a la pèrdua dels seus drets com a creditors concursals o contra la massa i els obliga a retornar els béns i drets que hagin obtingut indegudament del patrimoni.
Cano Cuevas, Figueiredo i Martín Peña hauran així pagar mancomunadamente als creditors concursals i contra la massa, en concepte de dèficit patrimonial, cadascun d'ells el 33,333% de la quantitat que es precisi per satisfer els crèdits concursals i contra la massa que no resultin satisfets de la liquidació de la massa activa, que ascendeix a més de 1.823 milions d'euros.
Per contra, la sentència absol el fundador, Albertino de Figueiredo, en no quedar acreditat que exercís com a administrador en els dos anys anteriors a la declaració concursal, i absol els col·laboradors demandats per la Fiscalia al no resultar tampoc provada la seva participació en els fets.
El magistrat estén la condemna al pagament del dèficit concursal solament als administradors socials en els dos anys anteriors al concurs per la incorrecta comptabilització de les quantitats lliurades pels clients, ja que es van ometre en els comptes el compromís futur de restituir-les, i la sobrevaloració dels segells.
"No hi ha dubte que els greus, perllongats i constants actes comptables generadors de greus irregularitats van afectar a la imatge fidel de la concursada, han d'imputar-se als tres membres de l'òrgan d'administració", que van sotmetre aquests comptes a la junta de socis per a la seva aprovació "sabent que no expressaven la imatge fidel economicofinancera" d'Afinsa.
Segons la resolució, l'empresa "coneixia i sabia dels seus compromisos de compra adquirits amb tercers, de les seves dates de venciment i dels seus imports, mantenint constant vigència dels contractes amb clients, el risc i ventura de l'operació en el seu patrimoni", unes circumstàncies "comptablement rellevants que mancaven de constància en els seus comptes anuals".
El magistrat posa l'accent en la "rellevància de la irregularitat" tant pel nombre i "enorme import" de seients i partides comptables no registrades, com per les persones afectades, i els compromisos de recompra, fins al punt de "donar una imatge economicofinancera de la concursada plenament distorsionada".
A això s'uneix que la valoració comptable dels lots filatèlics no s'ajustava als preus de mercat, de manera que Afinsa va acumular durant 25 anys uns 150 milions de segells "amb una important sobrevaloració respecte al seu valor d'adquisició".
El jutge justifica també la seva errada en el retard a sol·licitar el concurs, quan Afinsa "es trobava en situació d'insolvència almenys des del tancament de l'exercici 2005".
D'aquesta forma, argumenta que en cas d'haver estat correctament comprovats els compromisos de restitució dels diners lliurats pels clients i el valor real dels segells, Afinsa hagués entrat en aquesta situació anys abans de la seva intervenció judicial per part de l'Audiència Nacional i la declaració de concurs, fa vuit anys.
Paral·lelament al procediment concursal, en l'àmbit penal els tres condemnats van ser ?processats al costat d'altres 11 persones pel jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz per delictes ?d'estafa qualificada, insolvència punible, falsejament de comptes anuals, blanqueig de capitals i delictes contra la Hisenda ?Pública.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook