27 de octubre de 2014
27.10.2014

El 70% de les empreses catalanes espera incrementar les seves vendes aquest any

PWC assenyala que un 23% preveu fer contractacions a curt termini i la meitat millorarà la seva internacionalització

27.10.2014 | 00:00
El 70% de les empreses catalanes espera incrementar les seves vendes aquest any

Les empreses catatalanes tancaran l'any amb un volum de negoci superior a l'anterior i les seves expectatives de futur són encara millors. Com a mínim és el que es desprèn de les conclusions de l'Informe "Perspectives Catalunya" de KPMG, basat en una enquesta a 125 directius i empresaris catalans sobre la situació econòmica, realitzada durant el primer semestre de 2014.

Més de dos terços dels directius i empresaris catalans (69%) creu que les seves vendes augmentaran durant el present exercici, davant d'un escàs 8% que pronostica una caiguda. Aquestes dades suposen un avanç respecte a l'enquesta anterior, realitzada en el segon semestre de 2013, quan el 63% dels enquestats creia que les seves vendes creixerien l'any passat i el 15% esperava un descens. Entre els que esperen veure créixer les seves vendes aquest any, un 44% preveu un creixement superior al 5%.

Respecte a la valoració general de la situació actual de l'economia catalana i les seves expectatives de futur, s'observa per part dels enquestats un major optimisme que en el conjunt d'Espanya i un avanç respecte a l'anterior semestre. A sis mesos, el 37% dels empresaris i directius catalans espera que millori la situació econòmica a Catalunya, mentre que aquest percentatge es redueix al 29% per tota Espanya.

El percentatge d'empresaris catalans que considera que la conjuntura és dolenta s'ha reduït de forma considerable en l'últim any, passant d'un 89% en el primer semestre de 2013 i un 69% en el segon, a un 44% en els sis primers mesos de 2014.

El creixent optimisme es reflecteix en les expectatives de creació d'ocupació, sent la majoria dels enquestats (el 51%) els que preveuen contractar abans de 2016. Les expectatives a molt curt termini han millorat deu punts percentuals respecte a l'informe anterior, sent el 23% els que esperen crear llocs de treball a sis mesos vista, davant del 13% de l'informe anterior.

Tres de cada quatre empresaris i directius catalans (76%) preveuen que la recuperació definitiva de l'economia espanyola arribi entre 2016 i 2017, sent la majoria, un 48%, els que esperen que sigui en 2017.

Gràcies a la millora de l'activitat econòmica, els ajustos s'han reduït per a la majoria de les empreses catalanes, sent una minoria els empresaris que diuen seguir realitzant ajustos (35%). Entre aquests, els més comuns són les retallades de costos generals (84%) i les reduccions de plantilla (45%).

D'altra banda, segons l'informe de KPMG, gairebé dos terços de les empreses catalanes recorren a la innovació com a estratègia. Mirar a l'exterior és una altra opció per al creixement de les empreses. El 50% ha apostat per la internacionalització, un 43% preveu mantenir la mateixa presència exterior i només un 2% espera reduir-la. Malgrat això, la concentració en el negoci principal ha seguit sent l'estratègia central para gairebé la meitat dels enquestats (49%).

La Unió Europea continua sent la destinació de preferència (66%). Li segueixen Llatinoamèrica (48%) i Amèrica del Nord (36%) com les destinacions recurrents per a les empreses catalanes.

La inversió també augmentarà aquest any, segons el 55% dels empresaris. I d'aquests, la meitat opina que l'increment serà superior al 5%. Per contra, els que estimen una disminució de la inversió representen tan sols el 5%.

Alerta amb la frenada a la UE

Per a Fernando Serrate, soci responsable de KPMG en les oficines de Catalunya, "aquest informe assenyala la tendència optimista i l'augment de la confiança de l'entramat empresarial català. Malgrat això, la recent ralentització de l'economia europea podria refredar de nou les perspectives per 2015. L'aposta per la tecnologia i per la innovació seran claus per a la transformació dels negocis i la millora de la competitivitat en un mercat cada vegada més globalitzat".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook