22 de novembre de 2014
22.11.2014

La meitat dels gironins no arriba ni a mileurista

Un terç dels assalariats de la demarcació no arriba a cobrar ni el salari mínim, mentre que hi ha 1.507 persones amb ingressos anuals propers als 130.000 euros · Els sous a Girona són inferiors a les mitjanes catalana i estatal

22.11.2014 | 00:00

La meitat dels assalariats de les comarques gironines cobren, en el millor dels casos, un salari que no sobrepassa els mil euros mensuals. Segons el darrer informe de nivells salarials de l'Agència Tributària -elaborat amb dades del 2013-, a la demarcació hi havia uns 137.944 contribuents (el 45% del total) amb salaris situats per sota dels 967 euros mensuals. Però per a un un de cada tres assalariats gironins (101.791 persones) el seu sou de 2013 va ser inferior o equivalent al salari mínim interprofessional (9.034 euros anuals o 645,3 euros al mes per catorze pagues)

A l'extrem contrari, trobem 1.507 gironins que cobren més de deu vegades el salari mínim interprofessional, cosa que els reporta uns ingressos anuals mitjans de 129.890 euros.

Salaris per sota de la mitjana

La retribució anual dels assalariats gironins es va situar en 17.667 euros, per sota de les mitjanes catalana (20.806 euros) i estatal (18.505 euros). I això que diverses estadístiques situen Girona entre les demarcacions amb una renda per càpita més alta de l'Estat.

Evolució de les retribucions a Girona


Un dels fets que contribueix a situar el salari mitjà per sota de la mitjana és el pes del sector de l'hostaleria, que concentra la seva activitat durant els mesos d'estiu i en caps de setmana.

Aquest sector va ocupar prop del 15% dels gironins que el 2013 van percebre un salari a la demarcació, amb una remuneració mitjana lleugerament inferior als 10.000 euros anuals. A l'altre extrem trobem els treballadors gironins del sectors financer i assegurador, amb uns ingressos superiors als 30.000 euros a l'any.

Les empreses d'energia i aigua també estan entre les que paguen millors retribucions, una mitjana de 25.593 euros als empleats gironins.

De fet, el salari mitjà declarat pels gironins a Hisenda cau per tercer any consecutiu i torna a un nivell similar al de l'any 2007.

Les dades aportades per Hisenda engloben el còmput de l'any. No es diferencien per mensualitats, sinó que posen en el mateix sac tant els que treballen per hores o dies deteminats, com els que tenen més regularitat. En sectors amb elevada temporalitat, com l'hostaleria o l'agricultura, això es nota en els salaris.

Atenent a la retribució anual, els assalariats madrilenys són els treballadors de l'Estat que perceben un sou mitjà més alt, amb 24.571 euros bruts a l'any, seguits dels contibuents de Ceuta (22.360), dels de Barcelona (21.870), i Melilla (21.132 euros). Les ciutats autònomes nord-africanes solen aparèixer en els primers llocs del rànquing pels plusos que perceben bona part dels empleats públics que hi treballen.

Per contra, els salaris anuals més baixos corresponen a Jaén i Huelva, amb salaris inferios als 13.000 euros anuals.

Sexe i edat

L'informe d'Hisenda també permet constatar que el sexe i l'edat són elements que condicionen les percepcions salarials. A Girona, els homes cobren de mitjana 19.292 euros anuals, un 25% més que les dones (15.577 euros).

D'altra banda, els trams d'edat més joves són els que compten amb els salaris més baixos. Així, els gironins menors de 18 anys, declaraven el 2013 uns ingressos salarials de 2.391 euros anuals, mentre que el tram d'edat comprès entre els 18 i els 25 anys, tenia un salari mitjà de 6.407 euros.

Les percepcions salarials a la demarcació de Girona es van incrementant amb l'edat, fins a arribar a la cinquantena. El tram amb els sous més elevats és el que va dels 56 als 65 anys, que declaren salaris de 22.947 anuals.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook