El mercat immobiliari presenta alguns símptomes de millora. En els darrers trimestres, les estadístiques de compra d´habitatge mostren un lleuger repunt de l´activitat a Girona, que també ha arribat a l´adquisició de terrenys amb l´objectiu de construir-hi habitatge.

Així ho constata la darrera estadísitca de transaccions de sòl urbà a les comarques gironines, correponent al tercer trimestre de 2014. Segons les dades del ministeri de Foment, entre gener i setembre de 2014 es van tancar a Girona 540 operacions de compra i venda de sòl urbà, cosa que suposa un increment del 17,9 per cent respecte al mateix període de l´any anterior i la millor xifra des dels últims quatre anys.

Per formalitzar aquestes operacions, els compradors van aportar 68,25 milions d´euros, un 22,5% més que en el mateix període de l´any anterior. Segons el Govern, el preu mig del sòl urbà a Girona se situa en l´actualitat en 139,7 euros per metre quadrat, cosa que suposa un descens del 42% respecte al màxim històric assolit a finals de 2006.

Les dades confirmen el que promotors i agents immobiliaris han advertit en els darrers trimestres: que en determinats municipis i zones de les comarques gironines hi ha una demanda latent que, gràcies a la millora de les condicions de finançament, podria començar a invertir.

No obstant això, en el darrer estudi de preus, APIs i promtors gironins advertien que, tot i que la recuperació és una realitat, aquesta «va per barris i per zones. I afegien: «Encara són vigents, en l'evolució del mercat, els factors locals, el tipus d'estoc existent i les accions de venda realitzades per la Banca i la Sareb provocant encara escenaris de venda d'actius que poc tenen a veure amb una dinàmica immobiliària normalitzada i sí, a la necessitat d'alliberar carteres hipotecàries».

En el conjunt de l´Estat, el nombre de transaccions de sòl urbà realitzades en el tercer trimestre de 2014 va ser de 4.293, un 13,2% més que les realitzades en el segon trimestre de 2014, que van ascendir a 3.793 i un 21,0% més que les realitzades en el tercer trimestre de 2013. El preu mitjà del metre quadrat del sòl va descendir en el tercer trimestre de 2014 un 3,3% en taxa interanual, fins a situar-se en 142,6 euros, lleugerament per sobre la mitjana de les comarques gironines.

Entre les grans ciutats, els preus mitjans més elevats, es van donar a les províncies de Barcelona (539,1 euros per metre quadrat), Guipúscoa (415,6 €/m2) i Balears (412,8 €/m2). A l´extrem contrari, hi ha les províncies de Badajoz (67,5 €/m2) i Murcia (68,3 €/m2).