01 de març de 2015
01.03.2015
la setmana econòmica

MIRANT ENRERE EL 2014

01.03.2015 | 07:51
MIRANT ENRERE EL 2014

En termes econòmics, el 2014 va ser un any raonablement positiu. El PIB espanyol va registrar un avenç d'un 1,4%, segons les estadístiques oficials, superant les previsions més optimistes dels diferents serveis d'estudis del país i de les institucions públiques, en aquest sentit, cal destacar que l'FMI, especialment pessimista, ha estat l'òrgan que ha registrat una desviació més forta respecte a la seva predicció. L'FMI anticipa un escenari de riscos, especialment financers de caràcter extern que no s'han materialitzat, a l'hora que els inputs exteriors han tingut un impacte més favorable sobre la senda de creixement econòmic, especialment rellevant ha estat l'estabilitat financera, la relaxació dels objectius de dèficit , la caiguda del preus del petroli i la devaluació de l'euro, que en la darrera part de l'any han permès impulsar l'activitat econòmica.
En aquest sentit, l'INE ha publicat aquesta setmana el detall de la composició de l'1,4% creixement del 2014, on s'observa una contribució positiva de la demanda interna, de 2,2 punts percentuals, gràcies principalment a la inversió en capital i en menys mesura, pel creixement del consum privat. Per contra, la contribució del sector exterior es torna negativa, de 0,8 punts percentuals, pel millor comportament de les importacions respecte a les exportacions.
En la mateixa línia, el Banc d'Espanya a publicat l'estimació preliminar de la balança per compte corrent del 2014, on malgrat que s'ha reduït amb intensitat, es manté un superàvit respecte a l'exterior, d'1,2 mil milions d'euros, gràcies al superàvit de la balança de béns i serveis, que ha compensat el dèficit de la de rendes i transferències. En el mateix sentit, es llegeix com a positiu el tancament de la balança financera, on la inversió directa ha registrat un superàvit, és a dir, més entrada d'inversió respecte a la sortida, que ha estat capaç de compensar el saldo negatiu de les inversions en cartera (borsa, principalment) i la d'altres inversions, que inclouen crèdits i dipòsits d'estrangers.
Altres dades rellevants que s'han publicat al llarg de la setmana ha estat la desacceleració de la caiguda de l'IPC, que es manté en terreny negatiu, d'un 1,1% al febrer, però ha repuntat lleugerament per l'increment dels preus del petroli. També la concessió d'hipoteques millora el 2014, amb un increment en el conjunt de l'any, a l'hora que l'import mitjà d'hipoteques també s'ha incrementat respecte a l'any anterior, per primera vegada des del 2006.
En conjunt, doncs, hem tingut un tancament de l'exercici del 2014 molt favorable en termes econòmics, i les expectatives per al 2015 són de creixements fins i tot superiors. Amb tot, no cal dir que la situació econòmica no és la millor, i els reptes són encara molt grans, especialment respecte a la recuperació de l'ocupació i la reducció de la taxa d'atur. A més, bona part del creixement està explicada per factors externs, en un entorn encara d'elevat endeutament i excessiva dependència dels fluxos financers exteriors, per la qual cosa caldrà seguir molt de prop la resolució de conflictes en el conjunt d'Europa, i especialment a Grècia, que marcarà l'estabilitat financera necessària per consolidar la sendera de creixement econòmic que el 2014 s'ha iniciat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema