El teixit empresarial de les comarques gironines guanya actius per primer cop en sis anys gràcies a la caiguda de la taxa de mortalitat. En un context de recuperació del consum, les empreses gironines abocades al tancament (es van donar de baixa o van cessar la seva activitat) van ser inferiors a les noves altes. Segons dades del Sistema d'Informació Socioeconòmica Local de la Diputació (XIFRA), a finals de 2014 hi havia 27.253 empreses inscrites a les comarques gironines, 341 més que un any abans.

L'increment d'empreses el darrer any a Girona ha estat generalitzat en tots els sectors productius, a exepció de la construcció. Més del 77% de les empreses donades d'alta a Girona estan vinculades al sector serveis, l'11,5% a la construcció, el 9,9% a la indústria, i l'1% a l'agricultura.

Avui a Girona hi ha 3.000 empreses menys que fa sis anys, una reducció que s'ha notat sobretot en les companyies de la construcció. El nombre d'empreses en el sector s'ha reduït en un 33%. També cau, prop d'un 10%, el nombre d'empreses industrials. Per contra, el sector serveis té avui més empreses donades d'alta (21.014) que l'any 2008.

En la banda negativa, cal destacar que durant el 2014 es van crear un 3% menys d'empreses noves que el 2013. El que també va baixar, i de forma considerable, és la capitalització de les noves companyies, cosa que les fa més vulnerables. Les creades l'any passat van néixer amb un capital mitjà de 49.821 euros, un 41,8% inferior als més de 70.200 euros de l'any anterior. També baixa el nombre d'ampliacions de capital. L'any passat se'n van registrar 662 (un 13% menys), que van suposar el desemborsament de 245,9 milions d'euros.

Més treballadors autònoms

D'altra banda, cal destacar que les comarques Girona van tancar el 2014 amb 59.413 persones afiliades al règim especial d'autònoms, fet que suposa un increment de 1.120 persones respecte les dades de l'any anterior. Aquest règim de la Seguretat Social acull la majoria de petits negocis, fet que indicaria un repunt de l'activitat econòmica. De fet, el comerç minorista ha incrementat les vendes el darrer any. No obstant, alguns experts també alerten que l'increment del treball per compte propi també amaga una realitat que ha crescut amb la crisi: la d'empreses que destrueixen treball assalariat i insten els empleats a seguir el vincle laboral com a autònom.

L'evolució anual a l'alça del nombre d'autònoms a Girona (1,9%) és lleugerament inferior al creixement mitjà registrat a Catalunya (2,3%) i Espanya (2,5%).