El Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya va denunciar ahir l'escassa voluntat política del Govern per acabar amb el frau fiscal al mateix temps que va mostrar-se contrari a la publicació de la llista de persones que es van acollir a l'amnistia fiscal.

"Quan el Govern anuncia que recaptarà més de 10.000 milions d'euros amb la lluita contra el frau no està destriant entre els grans defraudadors d'altres contribuents que no han pagat els seus impostos per moltes altres raons. Això és perquè som dels pocs països d'Europa que no calculem el tax gap o bretxa fiscal, una eina essencial per saber d'on procedeixen els impagaments", va explicar Lluís Alonso, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

Segons la seva opinió, la poca proactivitat de l'Estat per canviar la situació actual, "fa que les xifres de la lluita contra el frau fiscal acabin sent un argument més polític que real, ja que no destria entre les actuacions correctores i el veritable frau fiscal".

En aquest sentit, els gestors administratius catalans proposen que es diferenciïn correctament els veritables defraudadors i que es reguli la pressió inspectora i sancionadora depenent del tipus de contribuent i la causa d'impagament. "D'aquesta manera, deixant d'equiparar impagament amb frau, es podria reduir l'índex de litigiositat fiscal que hi ha a Espanya", va dir Alonso.

D'altra banda, Jordi Altayó, ponent de la comissió fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. va posar sobre la taula la "inquietud" de la gran majoria dels 31.484 contribuents que es van acollir a l'anomenada amnistia fiscal que veuen ara com es posa en dubte el compromís d'anonimat que fixava la llei.

Arran de la detenció de Rodrigo Rato, han estat moltes les veus que han reclamat la publiació dels beneficiats per aquella normativa. Segons

els gestors catalans,

"Hi haurà contribuents que no estiguin d'acord amb la norma, però una vegada aprovada i aplicada en la seva totalitat, no es pot criminalitzar a aquells que es van acollir a una normativa legal", va dir Altayó durant la tradicional roda de premsa anual que el Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya fa per explicar les novetats de la declaració de la renda.

Respecte a l'actual campanya, els gestors van exmplicar que inclou molt poques modificacions respecte a la de l'any anterior, ja que els canvis anunciats en la reforma fiscal no prendran efecte fins a la declaració de l'any segu?ent o fins i tot a la del 2016.

A més, les principals novetats introduïdes afecten un grup reduït de contribuents, principalment aquells que es troben en situacions complicades a causa d'una execució hipotecària o han perdut diners en les preferents. "Mesures que arriben tard i a més, vénen acompanyades d'una sèrie de requisits que redueixen significativament el número de persones que se'n poden beneficiar", va afirmar Carme Dalmau, secretària del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.