24 de juny de 2015
24.06.2015

El sou més habitual a l'estat és de 15.500 euros a l'any

El sou mitjà dels treballadors temporals baixar un 2,9% el 2013 i el dels indefinits va apujar un 0,2%

24.06.2015 | 16:07
Els treballadors fixos cobren més que els eventuals

El sou mitjà anual dels treballadors amb contractes temporals ser un 36,6% inferior al dels contractats de manera indefinida durant l'any 2013, i el sou anual més habitual va rondar els 15.500 euros, segons l'Enquesta Anual d'Estructural Salarial 'de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), amb dades corresponents a 2013.

En concret, els treballadors temporals van guanyar una mitjana de 15.433,14 euros anuals el 2013, un 2,9% menys que el 2012, enfront dels 24.333,43 euros dels contractes indefinits (+ 0,2%). En comparació amb les dades de 2012, la bretxa salarial entre temporals i indefinits ha augmentat més de dos punts, des del 34,5% al ??36,6%.

Segons Estadística, el salari mitjà anual per treballador va baixar un 0,1% el 2013, fins a situar-se en 22.697,86 euros. No obstant això, l'INE precisa que el salari més freqüent va ser de 15.500 euros anuals, amb una diferència entre tots dos d'uns 7.200 euros. Aquesta diferència s'ha reduït lleugerament respecte a l'any 2012, quan el salari més freqüent rondava també els 15.500 euros, a causa del descens experimentat pel salari mitjà.

L'organisme estadístic explica aquesta diferència entre el salari mitjà i el més habitual en què hi ha molts més treballadors amb sous baixos que amb sous alts. L'INE fa, doncs, una divisió entre els que tenen un salari superior i els que tenen un salari inferior per obtenir el salari mitjà, el que més s'acostaria a la realitat, i que en 2012 es va situar en 19.029,66 euros.

Les diferències salarials entre homes i dones s'han reduït lleugerament respecte a l'anterior enquesta. En general, el guany mitjà anual dels homes va ser de 25.675,17 euros a l'any, mentre que la de les dones va suposar el 76% de aquesta quantia, amb 19.514,58 euros, un 24% menys que el dels homes. El 2012, la bretxa entre els dos sexes era del 76,1%.

L'INE ha destacat que, malgrat que aquesta diferència salarial es matisa si es consideren situacions similars (tipus de contracte, jornada, ocupació), la desigualtat salarial entre sexes és "apreciable". Així, el 2013 el 18,6% de les dones va tenir ingressos salarials menors o iguals al salari mínim interprofessional (SMI), enfront del 8,3% dels homes. Tenint en compte salaris més elevats, el 10,2% dels homes presenten salaris cinc vegades superiors al SMI, en contrast amb el 4,7% de les dones.

També és destacable la diferència entre el guany mitjà anual dels treballadors a temps complet (26.697,86 euros) amb la dels contractats a temps parcial (10.056,10 euros), tot i que aquesta bretxa s'explica per la diferència d'hores treballades. El salari mitjà dels contractats a temps complet va pujar un 1% respecte a 2012, mentre que el dels contractats a temps parcial es va reduir un 2,6%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook