El model d'empresa del segle XX no està preparada pels temps actuals i pels que venen. Ho ha explicat Alfons Cornella, fundador d'Infonomia un dels principals experts en innovació del nostre país, en una de les conferències de la jornada Empresa i Coneixement que avui s'està fent a Girona. Et resumim la seva conferència en 10 idees:

Intel·ligència artificial

Microsoft diu que si d´una cosa es parlarà al 2016 és d´intel·ligència artificial. Estem en un estadi molt madur, que ens permet fer moltes coses.

Robòtica

La robòtica no és només una qüestió industrial, és una qüestió de negocis. Poca gent parla de la relació entre màquines i els humans, però aviat serà un tema clau en l´agenda dels negocis. No hi ha revolució industrial en els propers anys que no passi pel món dels robots, que també estan arribant al món dels serveis.

Big Data

Big data servirà per donar resposta hiperpersonalitzada a la gent; aquesta serà una revolució del món dels negocis en els propers anys.

Innovació

En models de negoci disruptius, sector rere sector el que veiem és que la innovació ve d´elements externs. És impossible innovar des del centre del sistema, perquè allà hi ha molts d´anticossos. La innovació ve des de la perifèria.

Del projecte al prototip

La idea de treballar per un "projecte" no té sentit? el món canvia massa ràpid. Això a les empreses els costa molt d´entendre. Té més sentit la idea prototip.

Els clients

El rol dels clients és molt important: Hem de passar de parlar amb ells a escoltar-los. El client passa a ser algú a qui hem d´entendre

Tecnologia i humans

El món tecnològic necessita saber millor com funciona el cervell humà (per exemple, actuem quan ens diuen que el nostre veí fa una cosa millor que nosaltres)

Jerarquia vs models col·laboratius

Un negoci ha de ser gestionat amb responsabilitats clares (sistema jeràrquic). Però aquest sistema no val per fer innovació.

És difícil innovar des de les jerarquies. Pel negoci del demà, cal fer unes aliances de voluntaris de l´empresa que defineixin com ha de ser l´endemà.

El futur

El món que ve és molt complex. El futur requereix totes les nostres intel·ligències

Un consell final

Desapreneu el que heu après perquè el món que ve requerirà una nova manera d´aprendre.