14 de desembre de 2015
14.12.2015

Entra en vigor una normativa per comparar les assegurances d'estalvi

El rendiment financer d'aquests productes es calcula de forma homogènia a partir d'avui

17.12.2015 | 07:16
La informació homogènia arriba a les assegurances d´estalvi.

Els consumidors espanyols poden comparar més fàcilment les assegurances d'estalvi a partir d'avui, quan entra en vigor la norma que obliga les companyies a informar els seus clients sobre el rendiment financer d'aquests productes, que a més s'hauran de calcular de forma homogènia.
Es tracta de l'aplicació d'una ordre ministerial aprovada fa justament un any, al desembre de 2014, i que estableix que les asseguradores tenen l'obligació d'informar als seus clients sobre el rendiment futur que poden percebre si compren un producte de vida estalvi.
A més, les companyies asseguradores han de calcular aquesta rendibilitat amb el mateix criteri, la qual cosa propiciarà que aquests productes siguin més fàcils de comparar per part dels ciutadans, als quals els pot valer com una referència a l'hora de triar entre les diferents opcions que ofereixen les asseguradores.
Fins ara, les asseguradores podien utilitzar diferents criteris per calcular la rendibilitat esperada d'un producte, però amb aquesta normativa tot el sector haurà de fer servir el mateix. Així, després de l'entrada en vigor de la norma, les assegurances d'estalvi comptaran amb una taxa similar al TAE (Taxa Anual Equivalent), que s'aplica als dipòsits bancaris, i que ajudarà que els clients puguin prendre millor les seves decisions d'inversió.
Així doncs, les asseguradores han d'informar els clients sobre el rendiment financer futur que tindran els productes de vida estalvi, considerant-ne tots els costos. D'aquesta, en queden exclosos els productes de vida risc, que cobreixen només casos de defunció o invalidesa, així com les modalitats referents a les rendes vitalícies i temporals sense contraassegurança.
Pel que fa a les assegurances col·lectives, en aquells casos en què el beneficiari assumeix el pagament de la prima, la rendibilitat esperada i el detall del càlcul han de ser lliurats per l'asseguradora en el termini de deu dies, i només prèvia petició del beneficiari del producte.
Un dels productes que a partir d'ara es podran comparar amb més facilitat són els plans d'estalvi cinc, que segons la patronal asseguradora, Unespa, "estan avançant en el sector".

Captació de 595 milions
Segons les últimes dades facilitades per Unespa, en els nou primers mesos de l'any les assegurances individuals d'estalvi a llarg termini han captat 595 milions d'euros. Una altra dada rellevant és que fins al setembre, un total de 260.393 persones havien contractat una pòlissa d'aquestes característiques.
Aquest tipus d'assegurances va néixer l'any passat arran de l'aprovació de la reforma fiscal, ja que es tracta d'un instrument que preveu fomentar l'estalvi conservador tenint en compte que els seus rendiments estan exempts de tributar en l'IRPF fins a un límit de 5.000 euros a l'any.
Les dades d'Unespa també posen de manifest que a tancament de setembre les asseguradores gestionaven 203.618 milions dels seus clients, un 1,67% més que un any abans. D'aquesta quantitat, 164.603 milions corresponen a productes d'assegurança, mentre que la xifra restant constitueix el patrimoni dels plans de pensions encomanats a gestores d'entitats del sector.
Les provisions, o estalvi dels clients encomanat a l'assegurança de vida, creixien fins a finals de novembre a un total de a 159.267 milions.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook