10 de febrer de 2016
10.02.2016

PER QUÈ ELS BANCS CAUEN?

11.02.2016 | 07:06

Els sis grans bancs espanyols han presentat els comptes de resultats de 2015. Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia,?Sabadell i Popular han sumat un benefici net conjunt d'11.276 milions d'euros, un 7,3 % més que l'any anterior, i tots van tancar a l'alça, a excepció del Popular. Però aquests guanys no han evitat que el valor de les accions de la banca es desplomi. Per què?
1. Assumpció d'impagaments de la Sareb. Espanya va viure la «restructuració bancària» que es va resoldre amb un nou mapa d'entitats. També va aparèixer un nou actor, la Sareb, que es va fer càrrec de les «hipoteques escombraries», que van quedar fora dels balanços de la gran banca. A canvi, les entitats es van convertir en accionistes del «banc dolent». Amb el temps, els impagaments de les «hipoteques escombraries» han estat més grans del que s'esperava, de manera que el valor de les accions que tenen les entitats ha caigut, i això afectarà l'apalancament de les entitats i seran els accionistes els que assumiran la pèrdua de valor. Conclusió: les accions perden valor.
2. Basilea III. Si les institucions europees demanen a la banca espanyola que aporti més fons propis això també repercutirà sobre els accionistes, ja que les entitats es veuran obligades a capitalitzar-se i a imprimir més participacions, cosa que implica que el benefici que obtinguin s'haurà de repartir entre més accionistes. Un exemple d'això ja l'hem vist amb el Banc de Santander, que ha tancat 2015 amb uns beneficis similars a 2008, però que es tradueixen en uns dividends molt menors perquè hi ha el doble d'accionistes. Així, l'entitat càntabra sumava 6.708 milions de títols a principis de 2008, quan va obtenir un benefici de més de 8.000 milions. El 2015, ha obtingut un benefici net atribuït de 6.521 milions, però els seus títols s'han duplicat, fins als 14.434 milions. Conclusió: el mateix benefici es reparteix entre més gent i les accions perden valor.
3. Situació de l'economia. Si l'economia es deteriora a nivell mundial, Espanya no en quedarà al marge i això pot fer créixer el número d'impagaments de préstecs i hipoteques.?Conclusió: les accions perdran valor de nou.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook