La signatura de noves hipoteques per a l'adquisició d'un habitatge a Girona va créixer un 54,5% al febrer respecte al mateix mes de l'any passat, concretament fins a les 595, segons les dades provisionals que va publicar ahir l'Institut Nacional d'Estadística. En comparació amb el mes anterior, el gener, l'increment va ser molt menor, del 20,46%.

Mentre el gener es van signar 471 noves hipoteques, el febrer en van ser 595, un increment del 26,33% d'un mes a l'altre. En total, s'han registrat al 2016 a la provincia de Girona entre aquests dos mesos 1.066 noves hipoteques d'habitatge.

El valor d'aquestes hipoteques sobre habitatge va arribar als 57 milions d'euros, un 38,24% més que en el mateix mes del 2015. Pel que fa a l'import mitjà dels préstecs hipotecaris es va reduir el 10,5% en comparació de febrer de l'any passat i va quedar en 96.331 euros.

A?Catalunya, el nombre d'hipoteques va créixer un 19,4% al febrer respecte al mateix mes de l'any passat, concretament fins a les 3.939, segons l'INE. Es tracta de la millor xifra des del juny des del 2012, quan aleshores es van constituir 3.948 hipoteques. Respecte el gener d'aquest mateix any, l'increment ha estat d'un 2,1%.

L'import prestat va ascendir a Catalunya fins als 492 milions d'euros, el que suposa un augment del 19,1% respecte el febrer del 2015 i un 7,6% respecte el gener, i situa l'import mitjà per hipoteca en els 124.912 euros, un 0,3% menys.

D'altra banda, a l'Estat, el nombre d'hipoteques va augmentar un 15,9%, fins a les 24.887, amb un import mitjà de 108.466 euros.

BBVA multiplica les hipoteques

CatalunyaCaixa i BBVA durant l'exercici del 2015 van concedir noves operacions d'hipoteques per a l'adquisició de l'habitatge a Catalunya per un volum total de 804 milions d'euros. Aquesta xifra significa un important augment, al multiplicar-se per 1,8 l'import atorgat respecte el 2014 per les dues entitats, abans de l'adquisició de CX per part del BBVA.

L'increment també és molt significatiu en relació amb el nombre d'operacions. En aquest sentit, durant l'any 2015 BBVA i CatalunyaCaixa van concedir a Catalunya un total de 7.480 noves hipoteques a famílies i particulars, front les 4.857 del 2014, que significa un augment superior al 54%.