24 de juny de 2016
24.06.2016

Girona perd el 40% d'oficines bancàries

De 850 que n'hi havia el 2008, s'ha passat a 511; la reestructuració del sector encara no ha acabat, segons un estudi

27.06.2016 | 06:35
Girona perd el 40% d'oficines bancàries

«Després de cinc anys de reformes, l'escenari bancari ha canviat profundament», sosté l'informe Panorama Actual del Sistema Financer (30 de maig de 2016), d'abast nacional, elaborat per la consultora Tatum. A Espanya, entre els anys 2008 i 2015 s'han tancat un terç de les sucursals que hi havia i s'ha passat de 46.000 a 31.000.

En aquest període, els tancaments d'oficines es van estendre per tot el país. No obstant això, Girona i Barcelona lideren el rànquing, amb més d'un 40% de sucursals bancàries tancades, apunta l'estudi, que avisa, alhora, que la reestructuració encara no ha acabat: «Les fusions entre bancs al sector financer espanyol per afrontar la reducció del negoci i poder fer-lo més rendible implicarà el tancament de 3.000 oficines fins al 2019, un fet que comportarà una lògica reducció de plantilla, estimada en 14.688 empleats» Tatum basa aquesta conclusió en dades proporcionades per la Fundació de Caixes d'Estalvis (Funcas).

A Girona, i segons dades proporcionades per l'Idescat, l'any 2008 hi havia 853 oficines bancàries en funcionament; l'any 2015, la xifra havia descendit fins a les 511; és a dir: en vuit anys van tancar 345 sucursals, el 40,09% del total. Si es creuen aquestes dades amb el cens de població actualitzat, s'obté el següent resultat: a la província, al tancament de 2015, hi havia una oficina per cada 1.473 habitants (en el conjunt de l'Estat, la ràtio és d'una sucursal per cada 1.502 habitants).

En aquest context, l'informe Tatum apunta que, «pel que fa a la reestructuració del sector, el descens del nombre d'entitats i el redimensionament de les xarxes va evolucionant cap als registres europeus», que se situen en «una oficina per cada 2.000 habitants». Si es té en compte aquest argument, doncs, a Girona encara hi ha marge per a hipotètics nous tancaments d'oficines.

Efectes sobre les plantilles

De fet, en l'àmbit espanyol, dues de les principals entitats financeres del país, Banco Santander i CaixaBank, recorda l'estudi de Tatum, «planegen», segons recullen els seus plans estratègics, el tancament d'entre 400 i 450 i d'entre 260 i 310 oficines respectivament. La reestructuració del sector bancari també ha tingut efectes sobre les plantilles: el 2008, 270.855 persones treballaven en el sector; el 2015, la xifra s'ha reduït fins a les 197.830, un 27% menys, apunta l'estudi, que cita com a font el Banc d'Espanya.

Aquesta tendència ha provocat, no obstant això, que la proporció de treballadors per oficina hagi augmentat: s'ha passat dels 5,9 empleats per sucursal del 2008 als 6,4 del 2015, un 8% més. Això, precisa la consultora, va en la línia dels «passos» que dóna el sector bancari a Europa, on «s'observa una tendència de passar d'un nombre superior d'oficines amb menys plantilla, a menys oficines amb més empleats».

En línia amb això, Tatum puntualitza que, l'any 2014, a Espanya la mitjana era de 6,3 empleats per sucursal, una dada que se situa molt per sota de les registrades a Alemanya (18,3 treballadors per oficina); a França (10,9) i a Itàlia (9,8), segons dades del Banc Central Europeu.

Les plantilles més reduïdes de les oficines espanyoles, però, provoquen que l'Estat se situï «per sobre de la majoria dels països de la zona euro» pel que fa a la ràtio habitants per treballador: el 2014, aquesta proporció era de 230 habitants per cada empleat de banca, una xifra molt superior a la que presentaven, per exemple, Àustria (116); Alemanya (125); França (162) o Portugal (193).

L'informe de Tatum també analitza l'evolució del volum de negoci de les entitats financeres, el qual, «després d'anys de creixement» que s'expliquen per «l'increment del crèdit», el «volum de negoci total (crèdits més dipòsits) ha descendit un 16%, a causa, sobretot, del descens del volum dels crèdits». D'aquesta manera, i segons dades del Banc d'Espanya, el volum de negoci global del sector financer espanyol va passar dels 3.061.285 milions d'euros el 2008 als 2.572.178 milions d'euros el 2015.

Ara bé, la reducció de plantilles i el tancament d'oficines va provocar «un augment significatiu» de les xifres de negoci per sucursal (van millorar un 24% en el període 2008-2015) i per treballador (van registrar una millora del 15%).

L'informe Tatum conclou que «la consolidació del sector financer espanyol no ha acabat». I afegeix: «la necessitat de reduir costos, la manca de demanda de crèdit solvent acompanyada d'uns tipus d'interès gairebé de zero, i les exigències de capital més altes per part dels reguladors fan preveure noves fusions tan a Espanya com al sector financer europeu».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook