21 de agost de 2016
21.08.2016

Els forats de l'impost de societats

22.08.2016 | 06:42

"Per on han anat els més de 20.000 milions de diferència? Pels forats que té un gravamen vist com el paradigma d'un dels grans defectes del sistema tributari: l'existència d'un embull de bonificacions, deduccions i compensacions que perforen les bases imposables i abonen el terreny per a l'enginyeria fiscal i l'elusió".

el benefici comptable de les empreses espanyoles va ser, el 2015, de 209.361 milions d'euros, segons estimació de l'Agència Tributària. És una quantitat anàloga a la de 2006, així que pot dir-se que els guanys han recuperat nivells anteriors a l'inici de la crisi. No obstant això, la factura que Hisenda va passar per l'impost de societats, que es calcula a partir d'aquest benefici comptable, fou de 19.930 milions, quan el 2006 va ascendir a 40.171 milions. Per on han anat els més de 20.000 milions de diferència? Pels forats que té un gravamen que els experts consideren paradigma d'un dels grans defectes del sistema tributari espanyol: l'existència d'un embull de bonificacions, deduccions i compensacions que perforen les bases imposables i abonen el terreny per a l'enginyeria fiscal agressiva i l'elusió. El resultat és anàleg al que també passa amb l'IRPF: tenint tipus impositius superiors a la mitjana europea, la recaptació per societats (2% del PIB en 2014) és la novena més baixa entre els 28 estats membres de la UE. Encara que els tipus nominals es van suavitzar el passat any (van baixar del 30% al 28% per a grans empreses), la diferència clau està a la base imposable (sobre la qual s'aplica el tipus impositiu): 173.000 milions el 2006 i 84.000 milions el 2015. Tanta distància té a veure en primer lloc amb l'anomenada compensació de pèrdues. Com en altres països, l'impost permet a les empreses deduir els resultats negatius (les bases imposables negatives, més pròpiament) d'exercicis anteriors, i d'aquests "números vermells" n'hi ha hagut molts durant la crisi.
L'actual Govern va fer canvis en el laberint legal de l'impost de societats per contenir algunes vies d'aigua, actuant sobre els avantatges per amortització d'inversions i costos financers i sobre les anomenades exempcions per doble tributació. Però, tal com ha recollit recentment un informe de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, el forat principal segueix estant en aquestes últimes exempcions, les que alliberen els grans grups de tributar pels dividends i plusvàlues que obtenen dels seus negocis a l'estranger i les que permeten també consolidar avantatjosament -sovint amb solucions de sofisticada enginyeria tributària- els guanys i pèrdues de les filials dins d'Espanya. Cada any, l'exempció per evitar la doble imposició internacional (perquè les empreses no tributin dues vegades: on es produeix el benefici i després a Espanya) suposa 20.000 milions, una quantitat que ha crescut durant la crisi perquè també ho han fet els beneficis dels grans grups a l'estranger. Com van fer notar els experts que el 2014 van elaborar un informe per al Govern sobre les deficiències del sistema tributari, Espanya és bastant més generosa que altres països del seu entorn amb l'exempció per doble tributació.
I aquesta és la que explica en bona mesura que el tipus efectiu que paguen els grans grups no arribi al 7%. La meitat del 14% que aporta amb l'IRPF el contribuent mitjà espanyol.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook