21 de agost de 2016
21.08.2016

La recaptació fiscal creix un 7,6% a Girona el 2015 gràcies, sobretot, a l'IVA

Els ingressos per IRPF creixen un 1,4% i el que es recapta per IVA ja equival al 83% del que Hisenda obté per renda

22.08.2016 | 06:42

Un informe del sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda Gestha advertia que, a Girona, la recaptació fiscal va caure entre els anys 2008 i 2014 a causa, principalment, de la crisi, l'elusió i el frau: segons Gestha, els ingressos en concepte d'IRPF es van reduir de 1.301 milions; els de l'IVA, de 1.011, i els de l'Impost de Societats, de 2.365. Aquestes dades afloren un saldo negatiu de -4.399 milions d'euros, que adquireix una dimensió més gran si és te en compte, per exemple, que el pressupost del 2015 de la Generalitat va destinar 2.436 milions a polítiques de protecció i promoció social i de foment de l'ocupació (una partida que serveix per atendre, per exemple, la immigració o les persones amb discapacitat i que finança les polítiques públiques contra la pobresa i a favor de la infància).

Aquesta tendència baixista, però, va tenir, precisament en l'any 2014, un punt d'inflexió, ja que llavors la recaptació va créixer el 14,6% respecte de l'any anterior; una tònica positiva que es va mantenir el 2015, l'últim exercici fiscal, quan, segons dades de l'Agència Tributària, la recaptació d'impostos a la província va augmentar un 7,6% respecte de l'any anterior. Això vol dir que el fisc va ingressar, en total, 1.545,067 milions d'euros, 109,406 milions més que el 2014.

Tot i que l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, també a Girona, continua essent la principal font d'ingressos d'Hisenda -la recaptació per aquest impost a la província va créixer un 1,4% i es va enfilar fins als 665,296 milions d'euros, 9,1 milions més que el 2014-, els impostos que han contribuït a la recuperació dels ingressos tributaris són, sobretot, l'IVA i, en menor mesura, els impostos especials. Tots dos van créixer en recaptació; més concretament, els ingressos d'Hisenda per l'Impost sobre el Valor Afegit van ser els que van créixer més el 2015: un 18,3%, amb una suma total de 554,863 milions d'euros, 85,895 milions més que l'exercici anterior. Amb aquestes dades a la mà, la recaptació per l'IVA equival al 83% del total recaptat per l'IRPF, un percentatge que dóna una idea de la importància que té aquest impost sobre el consum per a l'erari públic, que ha permès contrarrestar la davallada d'ingressos procedents d'altres tributs, com és el cas de l'Impost de Patrimoni (-70,6%) o l'Impost sobre la Renda de No Residents, que ha sofert una davallada notable en recaptació (-36,7%). D'altra banda, de la recaptació de l'IVA se'n pot inferir que el 2015 va créixer l'activitat importadora a la província: es van recaptar 94,103 milions d'euros per aquest concepte, 10,301 milions més que el 2014.

I, tot i que proporcionalment representen una petita part del total recaptat (54,96 milions), també ha millorat sensiblement la recaptació per Impostos Especials, que el 2015 va augmentar d'un 12,9% sobretot gràcies a la millora dels ingressos procedents dels tributs que graven el tabac, que van incrementar un 39,1% en recaptació. Els ingressos per impostos que graven el consum de begudes alcohòliques i de cervesa, en canvi, van caure un 13,5 i un 23,8%, respectivament.

Impost de societats

Segons les dades de l'Agència Tibutària, l'any passat els recursos obtinguts a través de l'Impost de Societats també van créixer: un 8,6%. Globalment, aquest tribut va servir per recaptar 213,848 milions d'euros, 17 milions més que l'any 2014, quan Hisenda va ingressar 196,848 milions. La recaptació per sancions tributàries imposades als contribuents també va baixar, un 10,4%, i es va quedar en 3,73 milions d'euros, 432.000 menys que el 2014.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook