11 de gener de 2017
11.01.2017

El rescat bancari ja té un cost de gairebé 61.000 milions d'euros

?La xifra encara no es pot considerar definitiva ja que l'Estat és encara el principal accionista de Bankia i BMN

11.01.2017 | 00:14

n Fins al tancament de 2015, el total de recursos públics abocats en el procés de reestructuració bancària se situava en els 60.718 milions d'euros, segons dades del Tribunal de Comptes conegudes ahir. La xifra, això no obstant, no pot considerar-se definitiva ja que l'Estat és encara el principal accionista de Bankia i BMN. D'aquesta manera, les vendes futures de les participacions en les entitats nacionalitzades, unides a l'evolució de les garanties atorgades en la venda d'altres entitats, «poden provocar un increment o una disminució del citat import», assevera el Tribunal.

El principal component del cost acumulat és el que es deriva de les aportacions al capital i quotes participatives, que ascendeixen a 46.021 milions d'euros. En aquest context, destaquen, com a «processos que han suposat més cost», el sanejament i posterior venda de CatalunyaBanc (12.676 milions); BFA/Bankia (12.347 milions d'euros); CAM (11.065 milions) i Novacaixagalicia (9.159 milions). No obstant això, el Tribunal de Comptes aclareix en el seu informe de fiscalització del procés de reestructuració bancària que «els recursos públics compromesos» en la reestructuració bancària com a conseqüència de les actuacions realitzades només entre 2009 i 2015 ascendeixen realment a 122.122 milions d'euros.

La fiscalització també apunta que, al marge d'aquest import, l'Administració General de l'Estat va atorgar avals a les entitats de crèdit relacionades amb els processos de reestructuració o resolució, per un màxim de 85.965 milions, encara que el saldo viu de l'única emissió sense amortitzar és d'1.059 milions. A més, a 31 de desembre de 2015, les emissions de deute sènior de Sareb, el banc dolent, van assolir els 43.476 milions d'euros, avalats per l'Estat. En el seu informe de fiscalització, el Tribunal de Comptes censura algunes de les decisions adoptades pel fons de rescat espanyol, el FROB, ja que, en general, no va aprovar un procediment que establís les regles bàsiques a aplicar en cada venda d'entitats de crèdit.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook