06 de febrer de 2017
06.02.2017

Un 50% més de cooperatives

Catalunya tanca l'any 2016 amb 177 noves organitzacions, un creixement que supera en un 50% el de 2015, que donen feina a 46.500 persones · El Govern presenta les grans línies del programa Aracoop, que té un pressupost de 14 milions

07.02.2017 | 07:55
Som Energia, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de Girona, és un exemple de cooperativa d´èxit

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, acompanyada del director general d´Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l´Autoempresa, Josep Vidal, van presentar, dimecres passat, a Barcelona, les novetats i principals actuacions del programa Aracoop que, amb un pressupost de 14 milions d´euros, enguany es portaran a terme arreu del territori per difondre i ampliar l´economia social i cooperativa. Dolors Bassa destacava «l´aposta decidida del Govern per l´economia social, que representa el 20% del pressupost per creació d´ocupació».

La consellera també va posar en relleu «la fortalesa de l´economia social i cooperativa, demostrada en èpoques de crisi» i per la qual el Govern aposta «com a exemple d´economia justa, transformadora i distribuïdora de la riquesa». En aquet sentit, Bassa subratlla «el bon resultat de les cooperatives l´any passat, amb la posada en marxa de 177 noves entitats, un 50% més que l´any anterior, i la creació de 46.500 nous llocs de treball».

Aracoop és un programa de foment de l´economia social i cooperativa impulsat per la Generalitat mitjançant la Direcció General d´Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l´Autoempresa en col·laboració amb la Confederació i les federacions de cooperatives, la Confederació del Tercer Sector i més de 100 entitats i institucions d´arreu de Catalunya.

OBJECTIUS. Els objectius més importants de l´Aracoop són donar a conèixer l´economia social i cooperativa arreu del territori així com les iniciatives viables i d´èxit, generadores d´ocupació estable i de qualitat. També mostrar «el compromís i arrelament al territori de les empreses de l´economia social» i situar-les com a model viable i transformador, claus d´un nou país i adaptades als nous temps amb noves maneres de consumir, produir i gestionar.

Les novetats de la tercera edició del programa, que el 2017 preveu quinze actuacions en cinc àmbits: creació, món educatiu i universitari, formació i gestió, creixement d´internacionalització i promoció i difusió. Així el programa inclou com a principals novetats: creació del Consell Assessor del programa Aracoop, format per la Generalitat, la Confederació i les federacions de cooperatives i la Confederació del Tercer Sector per fer el seguiment del programa; extensió de l´abast de totes les actuacions a l´economia social (les primeres edicions es limitava principalment a les cooperatives); ampliació del nombre de participants en l´acció de creació d´empreses de l´economia social a 75 persones.

També preveu un augment de les actuacions en l´àmbit educatiu i universitari amb tres novetats: oferta de crèdits optatius sobre economia social i tercer sector; reconeixement dels millors treballs universitaris de final de grau i tesis doctorals sobre Tercer sector i economia social; i un Postgrau en gestió d´empreses d´economia social. Igualment, el programa fixa la creació del nou servei Aracoop Internacional per ajudar les empreses d´economia social a entrar a nous mercats; garantir l´adequació de l´oferta als nous clients a través de l´acompanyament de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de l´agència per a la competitivitat Acció. I, finalment, es decanta per la «multiplicació dels recursos destinats a comunicació i difusió del programa» amb l´objectiu de garantir al màxim l´impacte de les actuacions com la visibilització de les experiències i iniciatives de les pròpies persones participants en Aracoop 2017. Les cinc línies d´actuació Aracoop 2017 són:

CREACIÓ. Acompanyament i suport a la viabilitat per a la creació d´empreses amb sessions de presentació de les activitats del projecte arreu de Catalunya; sessions col·lectives del projecte (70 iniciatives empresarials participants); i acompanyament expert individualitzat. Acompanyament expert per transformació en cooperatives o SL amb sessions de presentació de les activitats del projecte arreu de Catalunya; sessions col·lectives del projecte (60 empreses o entitats social i cooperativa); i acompanyament expert individualitzat. Tallers de creació de cooperatives a l´aula virtual (60 participants, 30 per taller).

EDUCACIÓ I UNIVERSITAT. Conèixer i aprendre amb empreses cooperatives. Sessions de formació a empreses amb una previsió de 600 alumnes/30 empreses cooperatives. Fescoop: tallers per aprendre el model d´empresa coop a l´escola amb 150 sessions formatives tallers i 3.000 alumnes d´ESO, batxillerat i cicles formatius; i concurs de millors projectes emprenedors d´economia social i cooperativa. Creació de cooperatives d´alumnes amb tutories i acompanyament per a la creació de la cooperativa d´alumnes: 30 cooperatives d´alumnes amb 200 alumnes i 40 professors/es. Activitats formatives universitàries: Crèdits optatius. Sessions formatives corresponents a aquests crèdits amb un mínim de 20 alumnes per assignatura. Reconeixement millors treballs universitaris final de grau.

FORMACIÓ I GESTIÓ. Seminaris de millora de competències professionals en l´economia social amb persones directives sobre visió estratègica, lideratge col·laboratiu i comunicació eficaç. Acompanyament expert per a la innovació col·laborativa amb sessions per a la captació d´entitats i/o empreses d´economia social; sessions grupals a través de metodologies pràctiques; i sessions individuals amb un mínim de 15 hores per projecte. Sessions d´assessorament tècnic, econòmic i jurídics sobre economia cooperativa en sis tallers especialitzats.

INTERNACIONALITZACIÓ. Acompanyament expert per al creixement i la internacionalització amb 3 sessions col·lectives per a trenta empreses d´economia asocial i cooperatives, preferentment amb més de tres anys d´antiguitat; i acompanyament expert individualitzat per a l´elaboració i redefinició del pla estratègic orientat al creixement i/o internacionalització. Acompanyament expert per al creixement i la internacionalització en l´àmbit agrari amb sessions col·lectives per a deu empreses d´economia social i cooperatives, preferentment amb més de tres anys d´antiguitat; i acompanyament expert individualitzat per a l´elaboració i redefinició del pla estratègic orientat al creixement i/o internacionalització.

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ. Elaboració de Pla de comunicació; celebració de debats i dinamització del web. Xarxa d´Ateneus Cooperatius i Projectes singulars. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha apostat per donar un impuls a l´economia social amb dues novetats més en el marc del programa Aracoop. Amb la creació de la Xarxa d´Ateneus Cooperatius, 10 a tot Catalunya, enguany es creen espais de coordinació, aprenentatge, innovació, creació i assessorament en l´àmbit de l´economia social i cooperativa a cada territori. A més, es vol que els Ateneus Cooperatius, als que ha destinat 3.300.000 euros, esdevinguin espais de referència al territori amb l´objectiu d´enfortir l´economia social i cooperativa per avançar col·lectivament cap a una societat més justa i cohesionada. Els deu Ateneus Cooperatius s´han establert a Barcelona ciutat; Barcelonès Nord; Vallès Occidental; Baix Llobregat; Catalunya Central; Girona; Camp de Tarragona; Terres de l´Ebre, i Alt Pirineu i Aran.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook