El sector immobiliari gironí va viure, el 2016, el millor exercici dels últims 8 anys si es tenen en compte les dades de compravenda que els registradors de la propietat han facilitat a l´Institut Nacional d'Estadísca (INE). Segons les estadístiques fetes públiques ahir, a la província de girona es van vendre al llarg de l´any passat un total de 8.822 habitatges, un 15,9% més que el 2015, quan se´n van vendre 7.612. El 85% de les operacions van correspondre a habitatge de segona mà. Per trobar un registre millor que el de 2016 cal remuntar-se fins l´any 2008, quan es van vendre 9.452 habitatges, segons l´INE.

El nombre de transaccions de pisos a Catalunya durant el 2016 es va situar en 66.447 habitatges, que suposa el 20% més -11.074 pisos, en xifres absolutes- respecte a l´any anterior, segons les dades de l´INE. El total de pisos comercialitzats registra el millor resultat des de la crisi, situant-se a nivells del 2008. L´augment del nombre de les transaccions de propietat dels habitatges va ser protagonitzada pels pisos de segona mà, que van augmentar un 23% i van suposar el 87% del total de les operacions realitzades. Per la seva banda, els pisos nous van pujar les vendes un 2,8% i van representar el 13% del total de transaccions.

Pugen un 13,6% a Espanya

Així mateix, del total d´operacions de compravenda registrades a Catalunya l´any passat, 59.205 van ser d´habitatge en el mercat lliure i 7.242 de protecció oficial. En el conjunt de l´Estat espanyol, l´augment de transaccions d´habitatges durant el 2016 s´ha situat en el 13,6% fins a les 403.866. Amb aquest resultat, la compravenda de pisos a l´Estat espanyol registra la millor xifra des del 2010, quan es van vendre uns 440.000 habitatges. Els pisos de segona mà van pujar un 17,8% i van suposar el 81,3% del total de les operacions de transaccions de propietat de pisos a l´Estat, mentre que els habitatges de segona mà van caure un 1,7% i van representar el 18,7% del total de transaccions.

Al desembre del 2016 la compravenda d´habitatges a Catalu­nya també va créixer un 13,8% respecte al mateix mes de l´any anterior fins a un total de 5.070 pisos venuts. Va ser la millor xifra en un mes de desembre des del 2007 quan el desembre d´aquell any va registrar més de 5.500 transaccions de pisos. La majoria de les transaccions al desembre passat es van fer amb pisos vells, concretament van sumar 4.455, mentre que els nous van registrar 615 operacions. Del total de transaccions al desembre, 4.559 van ser d´habitatge en el mercat lliure i 511 de protecció oficial.

A la resta de províncies, a Barcelona es van vendre un total de 45.923 habitatges, que va suposar un increment del 21,5% respecte al desembre de l´any anterior. A Lleida, les transaccions es van situar en 3.087 el 2016, cosa que suposa un 16,4% més, i a Tarragona es van fer un total de 8.615 operacions de compravenda, un 17,5% més que el 2015.