L'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) crearà comissions especialitzades, sobre internacionalització i relacions empresarials, per potenciar la participació de les dones en l'economia. Aquest tema es va tractar a l'assemblea anual que va comptar amb la participació del 25% de les 130 associades.