22 de maig de 2017
22.05.2017

Tot el que l'assegurança de la llar et cobreix i tu no saps

Les pòlisses de diverses companyies inclouen una infinitat de cobertures com el muntatge de mobles o serveis de bricolatge que pocs aprofiten

22.05.2017 | 15:31
Tot el que l´assegurança de la llar et cobreix i tu no saps

La lletra petita. Aquesta maleïda lletra petita que tants ensurts ha provocat en els usuaris pot contenir agradables sorpreses. És el que passa en les assegurances de la llar, que inclouen nombroses cobertures que el client desconeix perquè no s'ha llegit el contracte o perquè ha oblidat el seu contingut quan té davant seu el contratemps. Si, com va passar fa uns mesos a València, una tromba d'aigua provoca goteres en un pis, la trucada a l'agent d'assegurances és gairebé immediata.

Una altra cosa és que la pòlissa cobreixi tots els desperfectes, perquè si les goteres provenen d'una esquerda a la façana de l'edifici no tancada abans de la tempesta o d'una mala impermeabilització de la terrassa, el més probable és que la companyia es limiti a pagar la pintura, però res més. Una cosa semblant passa si durant la reforma d'una casa l'operari trenca, per exemple, un televisor amb deu anys de vida. L'assegurança abonarà una quantitat testimonial. Mai l'import total necessari per adquirir un nou electrodomèstic. L'antiguitat pesa molt.

Malgrat aquestes clàusules que provoquen la maledicència de l'afectat, la veritat és que les pòlisses -sobretot, les anomenades premium, que són més cares- inclouen un bon nombre de serveis que a l'usuari li poden treure d'alguna dificultat, si cau en el compte que està pagant per ells, és clar.

Després de contactar amb diverses asseguradores de les més importants del país, aquestes són algunes de les cobertures menys conegudes. Reposició de documents, com escriptures, poders o hipoteques, que s'hagin deteriorat o destruït (per exemple en un incendi); responsabilitat civil mediambiental (en el cas que es produeixi algun problema pel clor d'un piscina, posem per cas); localització d'aigua sense danys (en el reg automàtic del jardí es produeix una fuita que només es detecta en la pujada del consum, s'abona també aquest excés); béns refrigerats afectats per una caiguda de la llum (la companyia abona l'import del que estava emmagatzemat aportant un tiquet de compra o fotos dels articles afectats). Així mateix, està cobert el robatori de la cartera fora de casa, s'assegura la mascota i dels danys que pugui causar a tercers o es presta assistència jurídica sobre dubtes relacionats amb les a comunitats de veïns.

Les companyies consultades destaquen algunes cobertures gratuïtes que no s'utilitzen, com l'assistència informàtica (assessorament per a la compra de productes o per solucionar un problèma a l'ordinador), defensa jurídica per accidents fora de la llar (per exemple, si l'usuari és atropellat com vianant) i el bricolatge, que alguna companyia situa entre els serveis que s'ofereixen a les pòlisses plus o premium. Aquest últim servei inclou des del muntatge de mobles tipus Ikea a col·locar bombetes o penjar quadres

Una pòlissa normal d'un adossat podeu rondar els 300 euros anuals, mentre que la d'un xalet puja a 600 i la d'un pis baixa a 150, segons la mitjana efectuada per una de les firmes consultades, que apunta que les pòlisses premium doblen aquestes quantitats. Alguns d'aquests serveis es poden reclamar fins a dues vegades l'any.

Quines cobertures es poden trobar aquí? Doncs, per exemple, es pot assegurar al personal domèstic, béns que li han deixat al client o que són d'aquest i els porta a una segona residència. La companyia també es fa càrrec de la reparació del telèfon mòbil o de la tablet si cauen a terra i es fan malbé. Un altre servei integrat en aquest ampli grup és l'assistència domiciliària: si el client té un accident, la companyia li pot posar, durant el temps de recuperació, a una persona que porti els nens a l'escola o que vagi a fer la neteja de la casa , i fins i tot enviar a un perruquer si cal.

A més de tot l'esmentat, l'assegurança de la llar també pot incloure l'assistència d'un advocat davant un acomiadament improcedent, el desplaçament a l'estranger si un familiar directe ha estat ingressat en un hospital, el robatori o pèrdua d'equipatge, l'allotjament temporal si l'habitatge ha quedat inhabilitat, danys que puguin ocasionar els nens jugant o que puga causar el titular del segur si es cau un objecte que està transportant en un vehicle a motor.

Ana Manuela Espinosa, directora de Productes de BancaAssegurances de Bankia, afirma que el motiu que una majoria de clients desconegui les cobertures obeeix al fet que «quan es comercialitza una assegurança de llar, s'acostuma a centrar la informació en cobrir trencaments, danys per aigua, vidres o incendis, però no s'entra al detall ». Espinosa afirma

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook