26 de agost de 2017
26.08.2017

Les empreses han reduït en 50 punts percentuals el pes del seu deute en el PIB

Un estudi estableix que les societats espanyoles dediquen a reduir el passiu el menor percentatge de la seva renda des de finals del segle XX ?Les empreses necessiten un benefici brut de 4,7 anys per poder amortitzar completament el seu deute

26.08.2017 | 01:56

L'economia espanyola es va presentar davant la Gran Recessió iniciada fa ara deu anys amb un elevat nivell d'endeutament. En aquesta dècada, empreses i famílies s'han vist en l'obligació de fer un immens esforç de despalanquejament que ha donat els seus fruits, atès que han reduït en gairebé ?? punts percentuals el pes del seu deute en el PIB i han pogut escurçar en ?,? punts la distància amb la mitjana de l'eurozona. No obstant això, l'endeutament segueix sent molt superior (??,? punts) a la mitjana de la Unió Europea, «fet que indica que encara hi ha un despalanquejament pendent que condiciona totalment la recuperació, entre altres coses, del crèdit bancari i que suposa també un fre al consum i la inversió», segons afirma el catedràtic d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de València, Joaquín Maudos, en un informe sobre aquesta matèria publicat recentment per la Fundació de les Caixes d'Estalvis (Funcas).

Malgrat tot, el deute privat ha millorat ostensiblement en els últims temps. Segons el també director adjunt de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), les dades més recents mostren que les empreses espanyoles necessiten un benefici brut de ?,? anys per poder amortitzar completament el seu deute, un valor bastant proper als ?,? anys que necessiten les europees. Actualment, les mercantils estatals «destinen al servei del deute el ??,?? de la seva renda bruta disponible, el menor valor des de finals del segle XX».

En el cas de les famílies, la seva sostenibilitat financera és inferior a la de les europees, ja que el seu deute acumulat equival al ???? de la seva renda bruta disponible, tretze punts percentuals més que en el cas dels seus homòlegs del continent. De la mateixa forma que ha passat amb les empreses, les famílies també han vist alleujada la càrrega del deute, ja que dediquen el ?, ? ? de la seva renda bruta disponible a pagar interessos i a poder amortitzar el principal. Es tracta d'un percentatge molt similar al que presenten la resta de països europeus. Que es consolidi la recuperació econòmica i que es mantingui el cost en l'accés al finançament són els dos factors clau, segons assegura Maudos, perquè segueixi baixant el deute privat. Referent a això, convé recordar que el baix preu dels diners ha permès a empreses i famílies estalviar-se al voltant de ??.??? milions d'euros des de l'any ????.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook