04 de novembre de 2017
04.11.2017

les ràtios borsàries

04.11.2017 | 07:26

Les ràtios borsàries són eines que serveixen per determinar la situació financera o empresarial o la valoració d'una empresa cotitzada en borsa. Aquesta classe de ràtios financeres solen usar-se per determinar si una empresa cotitza a bon preu, encara que també poden usar-se per a altres objectius, com determinar l'endeutament d'una empresa, la seva liquiditat o el temps mitjà que triguen a cobrar als seus creditors. És important tenir en compte que les ràtios borsàries no són més que eines, de manera que no ho són tot en la valoració d'empreses i han de ser manejades amb precaució.

Les ràtios poden ser un bon indicador que ens trobem davant d'una gran oportunitat d'inversió, però sempre serà necessària una anàlisi posterior en profunditat. Això implica entendre el negoci que s'amaga darrere de cada acció, les seves fortaleses, debilitats, avantatges competitius, etc. En altres paraules, hem de compatibilitzar l'anàlisi financera amb l'anàlisi competitiva per tenir una valoració sòlida de la companyia i ser capaços d'obtenir un valor intrínsec el més precís possible.

El Per o Ratio Preu Benefici fa referència a la proporció que estableix una comparació entre el preu de l'acció i el seu benefici net, és a dir, el nombre de vegades que el benefici després d'impostos d'una companyia està contingut en el preu d'una de les seves accions. És un indicador del que pagaria el mercat per cada unitat monetària del seu benefici. El Per d'una acció es calcula dividint el preu del títol entre el valor del benefici net per acció, descomptant impostos. És un dels múltiples més utilitzats per estimar si les accions d'una companyia estan cares o barates i poder comparar entre diferents empreses semblants i del mateix sector. Com més gran sigui el Per, més baixos seran els beneficis nets respecte a la seva cotització actual. El Per, multiplicat pel benefici net de l'entitat, facilita l'obtenció d'un valor orientatiu d'una empresa.

La ràtio Ev/Ebitda és possiblement la més completa. Aquesta ràtio relaciona el valor d'empresa d'una companyia amb el seu Ebitda. La seva fórmula és simple: Ev/ Ebitda = Valor d'empresa/Ebitda. Aquesta ràtio borsària sol ser la ràtio més utilitzada per empreses de capital risc per decidir si invertir en una empresa o no, ja que reflecteix d'una manera més complexa el valor d'una empresa que la resta de ràtios borsàries.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema