11 de novembre de 2017
11.11.2017

Canviarà la nova llei la vida dels autònoms?

La normativa amplia la tarifa plana de 50 euros i les possibilitats de conciliació, però no afronta la situació dels que menys ingressen ni la dels falsos autònoms ?Els sindicats qualifiquen la reforma legal que entrarà en vigor l'1 de gener de «pegat»

11.11.2017 | 01:53
El Govern ha desenvolupat mesures per intentar facilitar la vida als nous autònoms.

«Això no canvia la vida dels autònoms. És un pegat més ». Així de distant es mostra Javier Pastor, secretari general de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms de la Comunitat Valenciana (UPTA) respecte a les noves mesures implantades ja pel Govern o que entraran en vigor a partir del proper ? de gener en el marc de la nova llei de reformes urgents del treball autònom. Per a Rafael Pardo, president de l'Associació de Treballadors Autònoms del País Valencià-ATA, la valoració és diferent. «És positiva en el fons i la forma. Es milloren drets en matèries diverses, com la protecció social, la fiscalitat, i el foment de l'emprenedoria. Ens alegra haver servit per apropar als polítics la defensa d'interessos generals i aparcar interessos partidistes».

Es tracta d'una reforma rellevant, sobretot per la quantitat de ciutadans als que afecta. Però què diu la nova normativa, sorgida a partir d'una proposició de Ciutadans a Madrid? Una de les novetats més celebrades és l'entrada en vigor de noves mesures de foment i promoció del nou autònom a partir de l'? de gener. S'estén la tarifa plana de ?? euros de sis a dotze mesos (en el cas dels que optin per cotitzar per la tarifa mínima).

Aquestes mateixes condicions s'estenen als que optin per una base de cotització més alta, amb una reducció del ??? sobre la seva base. A més, es redueix de ? a ? anys el temps que s'exigeix haver estat fora del treball autònom per acollir-se a aquestes tarifes.

El nou marc legal incorpora altres millores. Per exemple, la que elimina l'obligació que l'alta, sigui el dia del mes que sigui, es faci a efectes del dia ?, també pel que fa a la cotització. Ara, l'autònom només liquidarà la cotització dels dies en què efectivament està d'alta dins el mes. També es milloren les condicions a l'efecte de conciliació familiar. Així, es bonifica al ???? la quota a l'autònom durant els permisos de maternitat/paternitat, l'acolliment o riscos de l'embaràs, quan es produeix la substitució del treballador autònom.

El nou marc legal inclou mesures en clau de fiscalitat que han generat certa polèmica. Quan l'autònom desenvolupi la seva tasca a casa, es pot deduir les despeses de subministrament d'aquest habitatge (aigua, internet, llum, telefonia, gas, etc.). No tota la despesa, òbviament, sinó el resultant d'aplicar un ??? al percentatge de la casa que es vegi afectada per aquesta activitat. És a dir, que si un autònom hi dedica el ??? del seu habitatge de cent metres, el percentatge a deduir serà un ??? dels ?? metres, això és, un ?? en total.

Per al sindicat UPTA, es tracta d'un problema, ja que fins a la data els autònoms podien desgravar el ??? de les despeses corrents

de l'habitatge on disposen d'un espai de treball. Ara, aquest percentatge cau clarament. Per a ATA, però, el nou text elimina la inseguretat jurídica. «No estic d'acord que hagi de perjudicar més gent. Abans, el criteri d'Hisenda era que, o tot l'habitatge estava afectat per l'activitat, o no era possible la deducció », valora Rafael Pardo.


Tasques pendents

Les dues associacions, aquest cop sí, coincideixen que la reforma deixa algunes tasques pendents. A elles haurà d'encomanar-se la subcomissió d'autònoms creada en el marc de la Comissió de Treball al Congrés.

Entre elles, millorar la protecció per cessament d'activitat, així com poder accedir a subsidis no contributius, com els ??? euros del Pla Prepara, dels quals ara mateix estan exclosos els treballadors per compte propi, lamenta Rafael Pardo, d'ATA.

Coincideixen els experts en la necessitat d'eximir de la cotització els autònoms amb menys ingressos. Per a Javier Pastor (Upta), el

salari mínim interprofessional hauria de ser el llindar a partir del qual començar a pagar la quota. Segons explica el professor de Dret del Treball de la Universitat de València Adrián Todolí, això, que no està recollit a cap llei, ja existeix en la jurisprudència.

És el que es coneix com a habitualitat. És a dir, que si ingresses menys del salari mínim interprofessional en còmput anual (??? euros al mes per ?? pagues) vol dir que no ets un autònom habitual i no tens obligació de cotitzar. «És una proposta de PP i Ciutadans perquè això que ja està en la jurisprudència passi a la llei», explica el professor. «El problema és que si s'eleva a la llei, en el moment en què tinguis un accident no estàs protegit. Pagaran menys però rebran menys ». No cotitzes, però et quedes sense prestacions socials.

Todolí obre un últim debat, «el veritable problema», segons ell: els falsos autònoms. «Hi ha molts informes que ratifiquen que implica una pèrdua milionària a la caixa de seguretat social». Segons un estudi de la Unió d'Autònoms Uatae, centenars de milers de persones treballen per a empreses sense estar donats d'alta en el règim general. Els falsos autònoms fan que la Seguretat Social deixi d'ingressar una quantitat aproximada als ???,? milions d'euros. «No és només el problema per al fals autònom. La caixa es ressent de forma molt clara. Sobre això no es pronuncia la reforma ni es diu res quan hi ha diverses fórmules per solucionar-ho, però ningú sembla estar-hi interessat», conclou l'expert.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema