11 de novembre de 2017
11.11.2017

expressions «value» per a no iniciats

11.11.2017 | 01:13

Espero que aquestes definicions informals que els exposo els ajudin a entendre una part de la lògica de les inversions:

Preu objectiu (valor): És el valor que estimem que tindria la companyia entre empresaris ben informats i en condicions de normalitat, dividit en el nombre d'accions que té l'empresa.

Potencial de revaloració (Upside, en anglès): És la diferència entre el preu de cotització i el preu objectiu (valor). Per exemple, si valorem una empresa en 19 euros i cotitza a 10 euros, diem que el potencial és del 90%.

Marge de seguretat: Ens indica quant ens podem equivocar abans d'arribar a perdre diners a llarg termini. En l'exemple anterior, ens podem equivocar en 9 euros abans de patir una pèrdua permanent. Llarg termini: És la paciència que hem de posar sobre la taula per aconseguir el potencial de revaloració. Les companyies que estan barates ara deixaran d'estar-ho en algun moment. D'aquesta manera, esperant augmentem la nostra riquesa.

Yield (o rendibilitat) esperada: És el resultat de dividir quant és capaç de guanyar una empresa en un any normal (ni bo ni dolent) entre la seva capitalització (es calcula com a nombre d'accions multiplicat pel preu a què cotitzen les seves accions) i el seu deute, entre d'altres paràmetres. Per exemple, un yield del 12% significa que, de mitjana, una empresa serà capaç de generar 12 euros anuals per cada 100 que nosaltres invertim si la compréssim sencera al preu a què cotitza.

Qualitat: És la capacitat que té l'empresa d'assegurar que seguirà obtenint beneficis elevats per cada euro invertit en els seus negocis durant molt de temps.

ROCE (Rendibilitat sobre el Capital Empleat): Indica quant benefici genera un negoci per cada euro que s'ha hagut d'invertir per obtenir-lo (maquinària, oficines, existències...). És una eina que utilitzem per avaluar la qualitat del negoci.

Inversió: És aquella operació que, després d'una acurada anàlisi, es pot concloure que és molt improbable perdre-hi diners i és probable guanyar una rendibilitat atractiva a llarg termini.

Especulació: És el contrari a una inversió. És una operació sense un marge de seguretat suficient. Nosaltres l'evitem, no ens juguem els diners dels nostres clients.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema