15 de novembre de 2017
15.11.2017

Només un 18% de les pensions de viduïtat creixeran a Girona

A les comarques gironines, unes 6.694 persones més grans de 65 anys amb ingressos mínims percebran l'augment des del 52% al 60% de la base reguladora. Aquestes pagues ja són les més baixes a Espanya, amb una mitjana de 550 euros al mes

15.11.2017 | 09:44
Una imatge de dues persones grans passejant

L'any que ve està previst que el Govern reprengui una millora de les pensions de viduïtat que va ser aprovada el 2011 i que es va bloquejar per les dificultats que travessaven les arques públiques. La reforma consisteix en un augment del 52% al 62% la proporció de la base reguladora que s'aplica per fixar la quantia de la prestació. Els requisits per a l'aplicació d'aquest increment faran que únicament un terç de les persones que cobren una pensió de viduïtat vegin augmentada la seva paga donat que els beneficiaris seran els que cobren la pensió mínima del sistema i que falten altres ingressos. A la província de Girona únicament el 18,3% dels pensionistes (6.694) compleix les condicions.

Encara que encara queden molts detalls per perfilar, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social preveu tenir enllestit abans de final d'any el reglament que desenvoluparà el canvi en les pensions de viduïtat. Entre els aspectes a regular es determinarà si la pujada entrarà en vigor d'una vegada o de forma gradual en diversos anys. Encara que en les previsions de l'any 2011 estava previst que l'augment es dugués a terme conforme a l'última opció, el retard de diversos anys en la seva aplicació obriria la porta al fet que l'increment es fes de cop.

La millora de les pensions de viduïtat està associada a un perfil molt concret: persones majors de 65 anys, que no rebin una altra prestació, que no treballin per compte d'altri o pròpia i que els seus ingressos per tots els conceptes no superin els límits establerts per tenir dret a la pensió mínima de viduïtat.

Així doncs, el canvi es concentrarà en les vídues i vidus que cobren l'anomenat complement mínim (un plus que abona l'Estat fins a aconseguir la pensió bàsica del sistema, 638 euros al mes per als majors de 65 anys) quan l'historial de cotització del cònjuge mort no ho permet per si mateix.

Encara que també existeixen 'peròs' per a aquest grup: els pensionistes tindran un increment d'una banda (en arribar al 60% de la base reguladora), però d'altra banda se'ls retirarà tot o part del complement. A fi de comptes, el que es pagui de més amb càrrec a les cotitzacions a la Seguretat Social, s'estalviarà en els complements mínims que són finançats amb els impostos.

La reforma exclou en primer lloc les vídues amb càrregues familiars, perquè per a elles la pensió ja és equivalent al 70% de la base reguladora. Queden fora també les vídues que alhora cobren pensió de jubilació (cobrar dues prestacions només és possible mentre no se superin certs topalls) i les que treballen, qualsevol que siguin els seus ingressos per l'ocupació (treball i viduïtat són legalment compatibles).

A les comarques gironines hi ha un total de 36.472 pensions de viduïtat, de les quals 6.694 són pensions mínimes legals. Entre aquests últims estaran els beneficiaris potencials dels canvis previstos per la cartera que dirigeix Fátima Báñez.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema