27 de gener de 2018
27.01.2018

El meu fill no em parla, el puc desheretar?

27.01.2018 | 07:01

El Codi Civil de Catalunya estableix que la successió testada es regeix per la voluntat del causant. No obstant, aquesta llibertat no és absoluta, sinó que es troba limitada per la llegítima, que és una institució que reserva una part o un valor determinat de l'herència als anomenats hereus forçosos i que tradicionalment s'ha fonamentat en el deure de solidaritat familiar entre generacions.

En un percentatge molt elevat de casos les persones nomenen com a hereus les mateixes persones que serien els legitimaris de l'herència. No obstant, no és infreqüent que hi hagi persones que, en el moment d'atorgar testament, es plantegin desheretar els seus fills per la manca de relació familiar.

Però es pot desheretar el legitimari per l'absència de relacions familiars?

El legislador català, a diferència del Codi Civil comú, ha inclòs com a motiu de desheretament, amb la clara voluntat de modernitzar el dret i adaptar-lo a la canviant realitat social, la manca de relació familiar entre causant i legitimari.

Des d'un punt de vista teòric, la introducció d'aquesta causa de desheretament ha suposat una important modernització del nostre dret successori. No obstant, per tal que la mateixa pugui ser eficaç, haurà de quedar recollida de forma expressa al testament, exigint-se a més a més que sigui: (i) Manifesta i continuada en el temps i (ii) Exclusivament imputable al legitimari.

L'exigència de la «culpabilitat» del legitimari en la manca de relació familiar, tenint en compte la gran complexitat dels conflictes familiars i la concurrència en un percentatge elevat de casos de responsabilitats compartides, comportarà que, a nivell judicial, quan es vulgui fer valer aquesta causa de desheretament, s'hagi d'investigar l'origen de la discrepància i, només quan aquesta sigui imputable de forma exclusiva al legitimari prosperarà la causa de desheretament.

Per tant, tot i que per a la validesa de la causa de desheretament no s'exigeix que es detallin els fets que la motiven, essent suficient amb la menció de la causa recollida en el Codi Civil de Catalunya, pot resultar convenient que es detallin o especifiquin els fets en els quals s'empara la causa de desheretament per tal de deixar indiciàriament preparada a l'hereu la prova de la mateixa.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema