03 de febrer de 2018
03.02.2018

Un 37,3% dels espanyols considera que la situació econòmica general millorarà aquest any

?Un 63,8% dels ciutadans assegura que la condició econòmica de les seves llars es va mantenir estable el 2017 i un 24,8% considera que va empitjorar ?Més de la meitat dels enquestats pensen que l'any 2018 continuaran en la mateixa condició

03.02.2018 | 00:07
Bona part dels ciutadans de l´estat són optimistes respecte a la situació econòmica d´aquest any.

El 34,5% dels espanyols considera que la situació econòmica general del país es mantindrà estable en els propers mesos, davant d'un 37,3% que considera que millorarà i un 23,1% que pensa que empitjorarà, alhora que més de la meitat dels ciutadans (56,9%) preveu que la situació econòmica de les seves llars es mantindrà estable, un 23,8%, que millorarà i només un 15,5% que empitjorarà, segons un estudi de Simple Lógica.

L'estudi reflecteix que per a la majoria dels ciutadans (63,8%) la situació econòmica de les seves llars es va mantenir estable el 2017, mentre que per al 24,8% hauria empitjorat i per al 11,4% s'hauria produït una millora.

El percentatge de dones que declara que la situació econòmica a casa va empitjorar a l'últim any (27,2%) és superior al que es registra entre els homes (22,2%), mentre que entre aquests el percentatge dels que assenyalen que la situació va millorar (13%) és lleugerament superior al que es registra entre les dones (10%).

Tenint en compte l'edat dels entrevistats, s'observa un estat d'opinió més optimista entre els més joves, mentre que entre els de més edat la percepció és més negativa, ja que entre els menors de 34 anys representen un de cada cinc, per sobre dels que en aquesta franja d'edat opinen que la situació va empitjorar (18%).

L'opinió és més desfavorable a mesura que s'eleva l'edat fins a situar-se per sobre del 30% el percentatge dels que consideren que la situació econòmica de les seves llars va empitjorar l'any passat entre els majors de 55 anys, davant de menys d'un 6% que representen els que consideren que aquesta situació va millorar en aquest mateix grup d'edat.

Per estudis, mentre que entre els que tenen estudis universitaris representen un 16,9% els que manifesten que la situació econòmica de les seves llars va empitjorar, entre els que tenen estudis primaris o un nivell inferior d'instrucció aquest percentatge gairebé es duplica i se situa en el 31,9%.

En funció de l'orientació electoral, entre els votants del PP és superior el percentatge dels que declaren que la situació econòmica de les seves llars s'ha mantingut estable durant l'any passat (71,2%), mentre que entre els de Ciutadans el percentatge dels que consideren que ha millorat (20,5%) és superior al que es registra entre els altres partits i al de votants de la pròpia formació que declaren que la situació de les seves llars va empitjorar (17,9%).

Per la seva banda, el percentatge dels que declaren que la situació econòmica de les seves llars va empitjorar és superior al del conjunt de la mostra entre els votants del PSOE (30,8%) i els de Units Podem (36,4%).

L'estudi reflecteix que més de la meitat dels ciutadans (56,9%) preveuen que la situació econòmica de les seves llars es mantindrà estable en els propers mesos, mentre que suposen una mica menys d'un de cada quatre (23,8%) els que preveuen que millorarà, i un 15,5% consideren que empitjorarà.

Les previsions són una mica més favorables entre els homes que entre les dones, ja que entre ells representen un 26,1% els que pensen que la situació econòmica de les seves llars millorarà l'any que acaba de començar, mentre que entre elles aquest percentatge és gairebé cinc punts inferior (21,6%).


Els joves, optimistes

Entre els que tenen entre 16 i 24 anys representen un 40,4% els que pensen que la situació econòmica de les seves llars millorarà en el nou any i només el 4,6% que empitjorarà, mentre que entre els majors de 65 els percentatges són del 10,6% i el 19,8%.

A més, el 65,6% dels votants del PP creu que es mantindrà estable la situació econòmica de les seves llars i un 32,3% dels votants de Ciutadans creuen que millorarà, davant del 21,5% de votants del PSOE i el 20,6% de Units Podem que considera que empitjorarà.

Sobre la percepció de l'evolució de la situació econòmica el 2017, són molt similars els percentatges dels que assenyalen que la situació econòmica a l'estat l'últim any va millorar (32,9%), el dels que consideren que va romandre estable (31,6 %) i el dels que opinen que va empitjorar (34,6%), encara que s'observa certa polarització respecte les dades respecte la situació econòmica de les llars.

El 36,8% dels homes considera que la situació va millorar i un 30,9% que va empitjorar, mentre que entre les dones aquests percentatges són del 29,2% i el 38%, respectivament. Entre els que tenen de 16 a 24 anys representen un 42,2% els que consideren que la situació econòmica a l'estat va millorar, mentre que entre els majors de 55 anys aquest percentatge és més de dotze punts inferior (29,4%).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit