03 de febrer de 2018
03.02.2018

la gestió alternativa

03.02.2018 | 00:07

Una de les qüestions més difícils per a qualsevol inversor és la d'obtenir rendibilitat en qualsevol entorn. Quan la tendència és positiva («la tendència és la teva amiga», estableix la coneguda dita borsària), pot resultar relativament fàcil deixar-se portar per l'onada i obtenir uns guanys.

Però quan es detecta clarament un bon inversor en borsa és quan aquest és capaç de guanyar diners amb tendències a la baixa. En aquesta situació es pot comprar a curt i obtenir beneficis, encara que molts inversors són reticents a aquesta pràctica perquè va una mica en contra del normal (es guanyen diners quan la cotització cau).

Si hi ha turbulències, amb pujades i baixades constants (molta volatilitat) i el que es guanya avui es perd demà, molts prefereixen no invertir, mantenir-se en liquiditat i esperar que baixi la volatilitat. Depenent de l'entorn, pot resultar difícil obtenir rendibilitats positives, però això és precisament el que busca la gestió alternativa.

La gestió alternativa és aquella que està orientada a buscar rendibilitats positives en qualsevol situació de mercat. Per a això, pot utilitzar diferents instruments d'inversió, tant accions com bons, futurs, opcions, matèries primeres, etcètera.

Habitualment, els inversors comparen el seu compliment amb el mercat (si ho fan, per exemple, millor o pitjor que l'Ibex). No obstant això, la gestió alternativa es desvincula totalment dels índexs, ja que busca l'obtenció d'una rendibilitat positiva en termes absoluts.

Per a això es diversifica més (en diferents tipus d'actius, en diferents països...), es redueix la correlació amb el mercat i es redueix el risc; així com s'amplia el palanquejament a través de determinats productes financers.

Habitualment, la gestió alternativa és associada amb els anomenats Hedge Funds, encara que no necessàriament és així, ja que hi ha diversos fons d'inversió dels «tradicionals» que segueixen aquesta filosofia. Hi ha multitud de fons de gestió alternativa disponibles per a l'inversor minorista, sobretot en el cas dels fons de renda variable, renda fixa o mixtes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook