05 de febrer de 2018
05.02.2018

Creix un 35% el nombre de contribuents que ingressen més de 600.000 euros anuals

La xifra de persones que van presentar la declaració de l'IRPF l'any passat va augmentar un 0,62 per cent

05.02.2018 | 09:21

Un total de 7.249 contribuents van declarar rendiments del treball en l'IRPF superiors als 600.000 euros anuals el 2015, el 0,04% del total de declarants, fet que suposa un augment del 34% respecte l'exercici anterior, segons l'última estadística de declarants de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2015. En total, 19.480.560 contribuents van presentar la seva declaració de l'IRPF l'any passat, un 0,62% més que l'exercici anterior, segons l'estadística publicada per l'Agència Tributària.

Tot i suposar una xifra molt baixa, els contribuents que van declarar el 2015 rendes superiors a aquest import han disminuït un 31,5% respecte l'any 2007, a l'inici de la crisi, quan els assalariats amb alts rendiments, de més de 600.000 euros a l'any eren 10.580 persones. A més, la tributació d'aquests contribuents s'ha reduït en aquests anys, en passar dels 190.451 euros de mitjana que pagaven al Fisc per IRPF l'any 2007 als 180.590 euros que van abonar el 2015, fet que suposa una baixada del 5%. Respecte a l'exercici de 2014, quan van pagar de mitjana 209.849 euros, va disminuir un 14%.

La major part dels contribuents (4.680.000, el 24% del total) va declarar uns rendiments d'entre 12.000 i 21.000 euros, mentre que 1,6 milions de liquidacions d'IRPF (el 8,4%) es van situar en el tram més baix, entre 0 i 1.500 euros per a tot l'any. A més, 3,1 milions (el 16,3%) van declarar entre 1.500 i 6.000 euros anuals en rendes del treball i uns altres 2,3 milions (el 12,1%), entre 6.000 i 12.000 euros.

D'aquesta manera, el 64,3% de les liquidacions de l'IRPF de l'any 2015 es va correspondre amb rendes del treball de fins a 21.000 euros, amb un total de 11.850.000 contribuents. Per sota de 12.000 euros es van situar 7.840.000 contribuents, el 40,2% del total, amb una caiguda interanual del 3%.

A partir d'aquesta franja, el nombre de contribuents comença a baixar, amb una mica més de tres milions en el tram d'entre 21.000 i 30.000 euros (el 15,8% del total i un 4,4% més respecte el 2014) i 3,18 milions entre 30.000 i 60.000 euros anuals (el 16,4% de totes les declaracions i un 12% més).

Només 605.835 declarants van consignar rendes del treball d'entre 60.000 i 150.000 euros a l'any, tot just el 3,2% de totes les liquidacions, si bé van créixer un 12,4% respecte a l'exercici anterior; mentre que cau a 74.820 el nombre de contribuents que pertanyen al tram de declaració d'entre 150.000 i 600.000 euros, el 0,4% del total, amb un augment experimentat del 18,5%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook