18 de febrer de 2018
18.02.2018

Només una de cada cinc empreses gironines usa els fons de formació

17.02.2018 | 23:49
El sector de l´hostaleria és el que més formació ofereix.

Les empreses de les comarques gironines amb prou feines fan ús dels fons de formació destinats a millorar la qualificació dels seus treballadors. Enmig d'imparables canvis tecnològics i de l'avanç de la transformació digital, només el ?5,8? dels ocupats catalans, que sumen 3,18 milions de persones i que pertanyen a 53.823 companyies (suposen un 20,8% del teixit productiu), han pogut accedir durant el ???? a plans de formació a les seves respectives empreses. En el cas de les comarques gironines, la formació es redueix mig punt i baixa al 20,3% en un total de 6.199 empreses i es van comptabilitzar 57.433 participants. Només una de cada cinc empreses.

Les últimes xifres disponibles sobre aprofitament de les esmentades accions, de l'estudi anual Formació en les empreses, elaborat per la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, indiquen que les empreses catalanes han usat 103 milions d'euros dels recursos disponibles i el nombre de professionals beneficiats es va elevar a 503.296 ocupats.


Petites empreses hostaleres

Les raons que expliquen l'escàs ús d'aquests fons bonificats per a la formació dels treballadors té a veure sobretot amb el desconeixement empresarial d'aquests diners i amb l'estructura del teixit productiu del territori català, dominat sobretot per pimes. De fet, les microempreses d'hostaleria és el segment empresarial que ha disposat de major proporció del crèdit de formació que tenia assignat per a l'any 2016 (82,1%).

El nombre de treballadors assalariats del sector privat, beneficiaris potencials de la formació bonificada a Catalunya, ascendeix a 2.245.411. El ?7? són dones i el ?3? homes. Des de la perspectiva sectorial, d'acord amb l'estructura empresarial tant autonòmica com estatal, el volum més gran d'empreses beneficiàries potencials dels crèdits de formació pertanyen al sector serveis. D'altra banda, el 7,2? de les participacions en formació (55.276 participants) va correspondre a treballadors estrangers i les accions formatives han tingut, com a mitjana, ?5,3 hores de durada el ????, tres hores i mitja menys que l'any anterior.

Els treballadors poden assistir a cursos de formació per obtenir una titulació o acreditació oficial i l'empresa pot bonificar-se pels costos salarials d'aquests empleats durant el temps que s'absentin del seu lloc de treball.

Aquestes accions es financen amb cotitzacions que obté el Ministeri de Treball i Seguretat Social procedents de les aportacions de les nòmines de treballadors (?,??) i les societats (?,??).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook