23 de febrer de 2018
23.02.2018

La Justícia europea dicta que una embarassada pot ser acomiadada en un ERO

Aquests acomiadaments no violen la legislació comunitària, sempre que els motius per ser despatxada no estiguin relacionats amb l'embaràs

23.02.2018 | 00:53

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha dictaminat que una treballadora embarassada pot ser despatxada en el marc d'un acomiadament col·lectiu, encara que en aquest cas l'empresari ha de comunicar-li els motius que justifiquen l'acomiadament i els criteris objectius que l'empresa ha seguit per designar els treballadors afectats.

La sentència respon a la qüestió elevada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el cas d'una empleada de Bankia que va ser acomiadada al novembre del 2013, estant embarassada, en el marc d'un acomiadament col·lectiu de l'entitat financera. La Justícia europea conclou que la directiva sobre seguretat i salut de treballadores embarassades no s'oposa a una llei nacional que permet l'acomiadament d'una treballadora embarassada en un acomiadament col·lectiu.

El TUE explica que una decisió d'acomiadament que s'hagi pres per raons «essencialment relacionades amb l'embaràs» és «incompatible amb la prohibició d'acomiadament» que recull la directiva, però si s'ha pres atenent a raons no relacionades amb l'embaràs «no és contrari a la directiva» si l'empresari comunica per escrit els motius justificats d'acomiadament.

D'altra banda, la sentència afirma que tampoc és il·legal una normativa nacional que permet a l'empresari acomiadar una empleada embarassada en el marc d'un acomiadament col·lectiu sense comunicar-li més motius que els que justifiquen l'acomiadament col·lectiu «sempre que s'indiquin els objectius que s'han seguit per designar els treballadors afectats per l'acomiadament».

No obstant això, el TUE declara que la normativa comunitària és contrària a una legislació nacional que no prohibeix, en principi, amb caràcter preventiu, l'acomiadament d'una treballadora nacional que hagi donat a llum o en període de lactància i que estableix únicament, en concepte de reparació, la nul·litat d'aquest acomiadament quan sigui il·legal.

En aquesta línia, la sentència subratlla que la protecció en concepte de reparació «no pot substituir la protecció de caràcter preventiu», per la qual cosa els Estats membres «no poden limitar-se a establir, únicament, en concepte de reparació, la nul·litat d'aquest acomiadament quan no estigui justificat».

Finalment, el TUE recorda que la directiva sobre seguretat i salut de treballadores embarassades no obliga els països a establir una prioritat de permanència en l'empresa ni una prioritat de recol·locació en un altre lloc de treball per a les treballadores embarassades.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook