03 de març de 2018
03.03.2018

Els índexs de referència

03.03.2018 | 01:17

Els inversors disposem de moltes opcions per invertir els nostres estalvis i buscar obtenir rendibilitats. A l'hora de realitzar una planificació del nostre patrimoni, convé tenir clar quina distribució volem fer i en quina classe d'actius volem invertir. Cadascuna té les seves pròpies característiques, fet pel qual és important entendre'n per poder realitzar una bona diversificació.

Un cop decidides les classes d'actiu (renda variable, renda fixa, immobiliària, matèries primeres...) que volem i el seu percentatge de distribució, hem de decidir quins productes concrets seleccionarem. El punt de partida solen ser els índexs de referència, que són un conjunt d'actius agrupats amb característiques comunes que solen ser elaborats per empreses com Standard & Poor's i es prenen com a referència per a tota la comunitat inversora.

Quina importància té l'índex de referència en la nostra decisió d'inversió? Amb l'auge dels fons de gestió passiva (ETF i fons indexats) que repliquen a un índex de referència, tenim una opció d'invertir en una classe d'actiu i obtenir el rendiment mitjà. L'índex ens serveix per tant com a mesura de l'evolució de la mitjana d'aquesta classe d'actius.

Igualment, ens serveix per avaluar la gestió, ja sigui d'un professional o la nostra, a l'hora d'escollir inversions d'actius dins d'aquesta categoria. Si invertim en empreses i els nostres resultats no són millors que la mitjana (l'índex de referència), probablement ens haurem de plantejar passar a una gestió passiva o analitzar a què es deu aquest pitjor comportament que el mercat.

La majoria de fons d'inversió comuniquen quin és l'índex de referència al qual aspiren batre. D'una banda, aquesta mesura ens serveix per saber en quina classe d'actius invertirà el fons i per una altra per avaluar si el gestor està obtenint bons resultats.

Encara que avui dia s'elaboren índexs de referència per a gairebé qualsevol classe d'actiu, sempre han tingut més seguiment els índexs lligats a la renda variable. El més famós històricament era l'índex Dow Jones, format per les 30 empreses industrials més important dels Estats Units. Actualment se segueix amb més freqüència l'índex S & P 500, que reflecteix més fidelment l'evolució de l'economia nord-americana.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook