06 de març de 2018
06.03.2018

Vaga feminista del 8 de març: Com afectarà al transport, les escoles i la sanitat

Consulta els serveis mínims previstos per les aturades del Dia de Dona

08.03.2018 | 17:16
S´ha fixat un servei mínim del 33% a Rodalies Renfe

Aquests són els serveis mínims que hi haurà a Catalunya de cara a la vaga general feminista del 8 de març segons el departament de Treball de la Generalitat

Escoles: Un docent per cada 6 aules en infantil i primària

En els centres educatius públics i privats no universitaris i llars d´infants hi haurà una persona de l´equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d´estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre. A més del personal esmentat, per a l´ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys) es requereix 1 docent per cada 6 aules.

Per als centres d´educació especial (de 3 a 16 anys), caldrà 1 docent per cada 4 aules. Per garantir la seguretat en l'horari de menjador i activitats complementàries es decreta un terç del personal de serveis mínims. Per a llars d'infants, es garanteix un terç de la plantilla. El decret ha estat signat per la Ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez.

Transport públic: Serveis mínims del 33% a Rodalies

Rodalies de Catalunya prestarà uns serveis mínims del 33% dels seus trens de Rodalies i Regionals durant tota la jornada de vaga d'aquest dimecres, dia 8 de març. La mobilitat dels viatgers dels trens de Llarga Distància i Alta Velocitat s'assegurarà amb un servei del 72% dels trens afectats, que són els que s'operen amb personal de Barcelona, mentre que en Avant els serveis essencials són del 65%. Els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació per als serveis afectats per la vaga poden sol·licitar-ne el canvi o reemborsament sense cost addicional en les estacions i agències de viatge. Pel que fa al metro i al bus de Barcelona, s'han establert uns serveis mínims del 50% en hores punta (de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h), i del 25% en hores vall.

Sanitat: Es garanteixen les urgències

En els centres i establiments sanitaris de la Xarxa Sanitària d´Utilització Pública (XSUP) es garanteix el normal funcionament del servei d'urgències, tant l´atenció de malalts externs com l´atenció dels malalts ingressats a les unitats d´observació d´urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.

També s'assegura el normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d´hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d´unitats especials d´urgència vital.

Altres serveis mínims

El servei de transport de persones amb disminució i el transport escolar per accedir a centres d´infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu disposaran del servei habitual. El mateix passarà amb serveis essencials com la seguretat i extinció d´incendis en fàbriques i dipòsits d´explosius, centrals nuclears i tèrmiques i altres centres de producció d´energia.

Pel que fa a les autopistes, el personal de manteniment, comunicacions i seguretat, centre d´operacions i assistència a l´usuari tindrà uns serveis mínims d'un terç del personal habitual. El mateix passarà amb el servei de grues per la retirada dels vehicles que obstaculitzin la circulació viària, els vehicles estacionats en passos de vianants i els que ocupin les places d´aparcament reservades a les persones amb discapacitat.

Pel que fa a les funcions d´atenció telefònica de tot tipus d´urgències i emergències: prestació del 85% del servei per atendre únicament les comunicacions d´urgències i emergències que s´hagin de gestionar sense demora (com les sanitàries, d´ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, de salvament marítim, d´avaries de gas, aigua i electricitat, d´informació de trànsit i altres d´anàlogues). Per a la resta de serveis que presta el sector d´atenció multicanal no s´estableixen serveis mínims.

La radio i la televisió públiques tindran uns serveis del 50% dels continguts habituals dels seus canals, emissores i portals pel que fa a la producció i emissió de programació informativa. D'altra banda, els serveis del personal d´empreses que realitzen funcions d´assistència i serveis socials seran els mateixos que en cap de setmana en el cas del servei de menjadors socials, les residències de persones amb disminució o per a gent gran.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook