«Gran part de l'educació dels nens estarà basada en continguts generats per empreses», observa el professor de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) Alfonso Freire, qui analitza en el llibre 'La nova narrativa transmedia de la generació Google Kids' (UOC). «En un món construït sobre els pilars de les "quatre ces" (comunicació, canvi constant, competència i crisi multinivell), les estratègies de comunicació de les marques han entrat en una altra dimensió», segons el professor. «Ja no es tracta només de tenir notorietat o d'inculcar un missatge, sinó d'aportar un contingut de valor, que inclou establir connectivitat, crear vincles, generar experiències o obrir un diàleg amb el públic», afegeix. En aquest context, són les mateixes marques les que generen els continguts i les narratives audiovisuals, especialment per als nens, que les consumeixen i les distribueixen.