12 de març de 2018
12.03.2018

Les baixes per malaltia i altres absències de la feina costen 10.000 milions a Catalunya

La taxa d'absentisme laboral a la comunitat catalana es va situar al tercer trimestre de 2017, lleugerament per sobre de la mitjana de l'Estat ?Alguns sectors d'activitat econòmica, com els relacionats amb els jocs d'atzar i apostes, són d'especial risc

15.03.2018 | 17:12

Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat on l'absentisme laboral va suposar un major cost durant el tercer trimestre de 2017: concretament, 9.956 milions d'euros, a més de mil milions de distància de la segona autonomia, la Comunitat de Madrid, amb 8.935 milions, segons un estudi de Randstad Research. Paral·lelament, la taxa d'absentisme a Catalunya es va situar en el 4,7 per cent, una mica per sobre de la mitjana estatal, que va ser del 4,3 per cent.

Per comunitats autònomes, l'estudi revela que el País Basc, Castella i Lleó i Astúries són les autonomies amb majors taxes d'absentisme, amb índexs propers al 5%. Els nivells més baixos, en canvi, es troben a la Rioja, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana, amb taxes per sota del 4%.

En el cas de l'absentisme sense baixa mèdica, les comunitats del nord de la Península tenen taxes més elevades que les del centre i del sud. Així, Castella i Lleó, País Basc, Galícia i Cantàbria registren els índexs d'absentisme més elevats, amb taxes que van des de l'1,5% a l'1,9%. Per la seva banda, Andalusia, Comunitat Valenciana, Madrid i les Canàries són les comunitats amb menors nivells d'absentisme injustificat.

Gairebé 250.000 persones al dia, l'equivalent a l'1,3% dels ocupats, van faltar a treballar a l'últim trimestre del 2017 sense tenir una baixa mèdica, segons l'informe de Randstad Research. La xifra incloent tant l'absentisme amb baixa mèdica com sense ella se situa en més de 820.000 treballadors al dia que no van al seu lloc de treball, fet que suposa un cost anual de 50.200 milions d'euros per a les empreses espanyoles.

La taxa d'absentisme laboral a Espanya se situa prop del 4,3%, però alguns sectors pràcticament dupliquen aquesta xifra, com les activitats de jocs d'atzar i apostes, on se supera el 7%. Per darrere hi ha les activitats relacionades amb els serveis socials, amb allotjament, les activitats de serveis socials sense allotjament i la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, totes elles amb taxes per sobre del 6,8%.

A la banda contrària, amb taxes d'absentisme inferiors al 2,5%, se situen les activitats relacionades amb l'ocupació, amb un 2,1%, la meitat del promig estatal. A continuació hi ha l'edició, telecomunicacions, indústria del cuir i del calçat i activitats jurídiques i de comptabilitat, totes elles amb taxes d'entre el 2,3% i el 2,5%.

Segons els càlculs de Randstad Research, l'absentisme costa 50.200 milions a les empreses a Espanya, un 4,5% del PIB estatal. Per fer aquest càlcul es tenen en compte diversos factors, com la pèrdua de productivitat i eficiència, el cost directe per a l'empresa (pagament de la prestació i la cotització a la Seguretat Social, contractació de substituts), i el cost d'oportunitat en la producció de béns i serveis.

Combatre l'absentisme

A l'informe de Randstad es fan un seguit de recomanacions per combatre l'absentisme, entre aquestes la prevenció de riscos i la posada en marxa de programes assistencials per als empleats, així com mesures per millorar la conciliació laboral i familiar i la millora de l'ambient laboral.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema