15 de març de 2018
15.03.2018

Atlantia i ACS acorden comprar Abertis i la valoren en 18.000 MEUR

15.03.2018 | 10:24
Atlantia i ACS acorden comprar Abertis i la valoren en 18.000 MEUR

L'opa conjunta que Atlantia i ACS presentaran per obtenir el control del 100% d'Abertis valora la companyia catalana en 18.180 milions d'euros, a raó de 18,36 euros l'acció. Segons van informar les companyies involucrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), aquests diners s'abonaran tots en efectiu i no hi haurà contraprestacions en accions (com inicialment sí estava previst en les dues ofertes).

Formalment, serà Hochtief, la filial alemanya d'ACS, qui presentarà l'opa i posteriorment vendrà el 100% d'Abertis una societat holding en la qual Atlantia tindrà el pes majoritari, un 50% més una acció. ACS hi participarà amb un 30% i Hochtief amb un 20% menys una acció.

A l'hora de fer la compra, Hochtief exercitarà el dret de venda forçosa ('squeeze-out') en cas d'arribar al llindar legalment requerit o, alternativament, promourà l'exclusió de negociació a borsa de les accions de la concessionària d'autopistes Abertis.

Capitalització de 7.000 milions

Les parts capitalitzaran per un import aproximat de 7.000 milions d'euros la societat holding. D'altra banda, Hochtief realitzarà una ampliació de capital fins aproximadament 6,43 milions d'accions que serà subscrita en la seva integritat per ACS a un preu de 146,42% per acció. Igualment, ACS vendrà al mateix preu a Atlantia accions de Hochtief per un valor de fins a 2.500 milions d'euros.

Les parts tenen intenció de subscriure un contracte a llarg termini als efectes de maximitzar la relació estratègica i les sinergies entre les parts i Abertis en nous projectes de col·laboració públic-privada, tant en projectes en fase d'oferta i construcció com en projectes d'operació.

Amb aquest acord, Atlantia desistirà de la seva opa sobre les accions d'Abertis. Per la seva part, Hochtief presentarà un suplement del fulletó de l'opa que ja va presentar, el qual se sotmetrà a l'aprovació de la CNMV.

El pacte es troba subjecte al tancament del finançament bancari necessari per dur a terme l'operació i que les parts acordin i subscriguin els termes definitius dels contractes que regularan les seves relacions.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook