15 de març de 2018
15.03.2018

L'Idescat confirma que l'economia catalana va créixer un 3,4% durant el 2017

Les exportacions s'enfilen fins als 92.345 milions d'euros i suposen el 39% del PIB català

15.03.2018 | 17:12
Port de Barcelona

El Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya va assolir el 2017 els 234.651 milions d'euros, el que representa un creixement del 3,5% en relació a l'ant anterior, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que d'aquesta manera confirma les estimacions que el mateix organisme i el Departament d'Economia del passat 7 de febrer. Aquest augment de l'activitat consolida un creixement superior del 3% durant tres anys consecutius, un fet que no es produïa des de fa una dècada. L'increment anual de l'economia catalana és tres dècimes superior a la mitjana espanyola (3,1%) i un punt per sobre de la mitjana europea (2,4%). D'altra banda, les exportacions ja suposen el 39% del PIB, fins als 92.345 milions d'euros i nou punts més que el PIB del 2010.

Per sectors, el de la indústria i la construcció van liderar el creixement econòmic del 2017 van liderar el creixement econòmic del 2010, amb un 4,9% (46.170 milions d'euros) i 4,7% (10.422 milions d'euros), respectivament. El sector serveis ha generat 156.489 milions d'euros i l'activitat ha augmentat un 2,9%, dues dècimes menys que el 2016, mentre que les branques agràries van caure un 3,1%.

L'evolució trimestral mostra que el creixement interanual del PIB ha anat augmentant moderadament al llarg de l'any, des del 3,3% interanual al primer trimestre fins al 3,5% al quart trimestre. La variació intertrimestral al quart trimestre ha estat del 0,8%, una dècima inferior als trimestres precedents.

D'altra banda la demana interna mostra un creixement del 3,1%, que s'explica per l'augment de tots els components, especialment per l'evolució de la formació bruta de capital, que manté un creixement notable del 5,6%, gràcies a l'augment de la inversió en béns d'equipament (5,4%) com a l'avenç de la construcció (5,1%). El consum de les llars es va incrementar un 2,4%, en la línia del 2016, així com el de les administracions públiques, que en aquest cas puja un punt respecte l'any anterior.

Des de l´òptica de l´oferta, el PIB mostra un creixement destacable de la indústria (4,9%). El context expansiu dels mercats internacionals ha permès consolidar l´activitat manufacturera al llarg de l´any 2017, amb un notable dinamisme en branques con la química, metal·lúrgia, maquinària i altres. La construcció també ha evolucionat a l´alça el 2017 (4,7%) i reflecteix un augment creixent en els darrers tres anys.

El sector serveis mostra una variació del 2,9%, dues dècimes inferiors a la de l´any anterior. Un factor explicatiu d´aquesta evolució prové de la reducció del creixement de la branca de comerç, transport i hostaleria, que enguany creix un 2,3%, un punt inferior a l´any anterior. En canvi, es manté el dinamisme en les activitats de les administracions públiques amb un augment del 2,7%. També cal destacar la resta de serveis de mercat (principalment les activitats immobiliàries i professionals), que creixen a una taxa del 3,4%.

El PIB del quart trimestre va créixer un 3,5% interanual, una dècima més que al trimestre anterior. Des de l'òptica de l'oferta, el fet ´mes destacable és el creixement a l'alça de la indústria i la construcció, que amb un 6,4% assoleixin els millors resultats dels darrers dos anys.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook