17 de març de 2018
17.03.2018

El 49% dels productes aptes per al consum van a les escombraries

Un estudi estableix que el 27% d'aquests productes es recicla o reutilitza i el 24% es dona. La carn i el peix són menys reutilitzats que les fruites i verdures per les seves condicions de conservació

17.03.2018 | 02:28
Gairebé la meitat dels productes aptes per consumir van a les escombraries.

Un 49% dels productes frescos no aptes per a la venda però sí per al consum va directament a les escombraries a Espanya, davant del 27% que es recicla o reutilitza i l'altre 24% que es dóna, segons es desprèn de les conclusions de l'«Estudi sobre el malbaratament alimentari de productes frescos al sector Distribució», elaborat per la consultora Nielsen per a Checkpoint Systems. En aquest sentit, l'estudi estableix que la carn i el peix, per les seves condicions de conservació, són menys reutilitzats que les fruites i verdures. Així, un 88% dels productes carnis no aptes per a la venda però sí per al consum es rebutgen per seguretat alimentària; el mateix passa amb el 75% del peix i el 50% en el cas de les fruites i verdures. També, els productes hortofructícoles presenten una millor reutilització en forma de donacions: un 50% es destina a aquestes causes pel 38% en el cas de la carn i el 25% en el del peix.

Els autors de l'informe també incideixen que la donació dels aliments que han patit alguna minva suposa una de les alternatives de gestió dels residus més beneficioses per a les cadenes. Qualitativament, els enquestats addueixen que les donacions permeten prescindir de la logística inversa, difícil d'aplicar en aquests productes, i optimitzen costos.

De la mateixa manera, consideren que les donacions beneficien la imatge de la cadena i la motivació del personal pel sentiment de pertinença a una organització amb fins solidaris, alhora que redueixen emissions en tractar-se d'un producte que no tornarà a ser processat. El 50% de les companyies diu participar en accions de reducció i reutilització de productes alimentaris de caràcter nacional o internacional.

Una altra de les conclusions de l'estudi és que a Espanya es malbarata fins a un 3% d'aliments frescos al sector de la distribució. Segons l'informe, el malbaratament alimentari en productes frescos en els establiments espanyols arriba de mitjana a un 3% de les vendes, en dir, prop de 128 milions de quilos d'aquests productes no arriben a ser posats en venda, el que suma més de 484 milions d'euros.

El desaprofitament alimentari fa referència a aquells productes frescos no aptes per a la venda als establiments d'alimentació en règim de lliure servei. La secció de peixateria és la més afectada en aquest sentit en registrar un malbaratament mitjà del 5,5% de les seves vendes, seguida de fruites i verdures amb el 3,2% i la carn amb un 2,7%.

L'estudi diferencia tres categories: minves, productes aptes per al consum però no per a la venda; productes propers a caducar o superar la data de referència, els quals no han d'estar a la botiga i solen ser donats o lliurats a un gestor de residus; i productes caducats o que han superat la data de preferència, la incidència dels quals és residual i han de ser retirats del mercat, reciclats i/o eliminats.


Avenços en la Distribució

El document també destaca que, tot i la dificultat que suposa gestionar productes la vida útil dels quals és curta i que necessiten condicions ambientals de conservació molt específiques, el sector de la Distribució demostra avenços en la reducció del rebuig alimentari que genera, encara que l'informe conclou que encara queda molt camí per recórrer.

Segons la consultora, la majoria de les cadenes de distribució que participen en l'estudi consideren que s'ha millorat en la disminució del rebuig de productes frescos. De fet, el 44% dels enquestats (la majoria responsables de gestió o directors generals de grans cadenes de distribució) afirma que el malbaratament alimentari és menor en relació amb el que era fa tres anys.

En la mateixa línia, un 34% considera que el malbaratament en frescos és pràcticament el mateix, mentre que un 11% considera que la reducció és molt significativa i un altre 11% que es malbarata més ara. Paral·lelament, el 62% dels enquestats assegura que ara es recupera o reutilitza més aquest malbaratament, per un 38% que considera que es reutilitza pràcticament el mateix.

Quant a l'origen del rebuig, els enquestats manifesten que el lloc on es produeixen les minves amb més freqüència és la sala de vendes.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook