31 de març de 2018
31.03.2018

La taxa d'estalvi baixa i les llars necessiten finançament per primer cop des de 2008

31.03.2018 | 00:20

La taxa d'estalvi de les llars i institucions sense finalitats de lucre es va situar en el 5,7% de la seva renda disponible el 2017, dos punts menys que el 2016 i la més baixa des de 2007 (5,9%), segons va informar l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Encara que les llars van augmentar la seva renda disponible un 2% el 2017, la seva taxa d'estalvi es va veure reduïda pel creixement de la seva despesa en consum final en un 4,2%.

L'estalvi generat per les llars i institucions sense finalitats de lucre va assolir el 2017 els 40.927 milions d'euros, un 24,1% menys que el 2016. Aquesta quantitat no va ser suficient per finançar el seu flux d'inversió, que es va incrementar un 18,5% l'any.

Per aquesta raó, el sector va presentar una necessitat de finançament de 3.063 milions d'euros el 2017. És la primera vegada que les llars presenten necessitat de finançament des de 2008. El 2016 van presentar una capacitat de finançament de 17.544 milions d'euros. El 2017, l'economia espanyola en conjunt va acumular una capacitat de finançament enfront de la resta del món de 23.081 milions d'euros, el 2% del PIB, xifra lleugerament inferior a la de 2016 (23.829 milions d'euros, el 2,1% del PIB).

En el quart trimestre de l'any passat, la taxa d'estalvi de les llars espanyoles i institucions sense finalitats de lucre va assolir el 10,3% de la seva renda disponible, taxa 1,5 punts inferior a la del quart trimestre de 2016.

Per la seva banda, les administracions públiques van registrar l'any passat una necessitat de finançament de 36.233 milions d'euros, xifra un 28,1% inferior a la de 2016.

El descens de la necessitat de finançament de les administracions públiques el 2017 es va produir després d'augmentar un 9,7% la seva renda disponible i un 1,9% la seva despesa en consum.

Pel que fa a les societats no financeres, la seva renda disponible va avançar el 2017 un 5,6% després d'incrementar-se el seu excedent d'explotació un 5,5% i el seu valor afegit, un 4,8%. L'estalvi generat pel sector va ser suficient per finançar la seva inversió, per la qual cosa van mostrar una capacitat de finançament de 34.238 milions d'euros el 2017, xifra molt similar a la de 2016.

Finalment, les institucions financeres van presentar una capacitat de finançament de 28.139 milions d'euros el 2017, un 26,2% més que el 2016.

Aquest repunt de la capacitat de finançament de les institucions financeres el 2017 va ser conseqüència de la seva major renda disponible (+16,5%) i del seu major estalvi (+15,8%).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook