03 de abril de 2018
03.04.2018

El gasoil, en el punt de mira

El Govern analitza pujades d'impostos per desincentivar els vehicles dièsel, que alhora suposen el 57% del parc automobilístic de Girona

04.04.2018 | 07:12
Una benzinera gironina

La Comissió d'Experts sobre escenaris per a la Transició Energètica aposta per un encariment del gas del 5,8% i també dels derivats del petroli, especialment del gasoil, que pujaria un 28,6%, enfront d'una alça de l'1,8% en la gasolina, alhora que proposa abaratir el preu de l'electricitat en un 6,8% per al consumidor domèstic. Aquest canvi afectaria principalment 288.000 vehicles dièsel, un 57% del parc automobilístic de Girona. La comissió, que va presentar les conclusions al Govern, considera que aquestes modificacions de preus són coherents amb la necessitat d'electrificar l'economia per avançar cap a la descarbonització i són assolibles a mitjà termini de forma gradual.El document, lliurat pel president de la comissió, Jorge Sanz, al ministre d'Energia, Álvaro Nadal, ha comptat amb un elevat nivell de consens (11 vots a favor i 3 abstencions), la qual cosa pot convertir-lo en un instrument de referència per a la discussió de la futura legislació per a la lluita contra el canvi climàtic.

L'informe apunta a la fiscalitat com una de les eines clau per al compliment dels objectius compromesos per Espanya amb la UE en matèria de canvi climàtic. En concret, proposa substituir els impostos actuals per uns altres que internalitzen els danys mediambientals sota l'axioma que 'el que contamina paga'.

El document inclou tres límits en la implantació d'aquesta mesura, com són evitar la deslocalització de la indústria sotmesa a competència internacional i els efectes negatius sobre altres col·lectius sensibles, com a agricultors i professionals del transport; evitar la pèrdua de recaptació de les administracions públiques i no elevar la pressió fiscal.

Proposa també treure de la tarifa elèctrica el finançament dels sobrecostos de les renovables i repartir-la entre totes les energies finals (electricitat, gas natural i derivats del petroli). També suggereix que tots els vectors energètics financin les infraestructures necessàries per satisfer el consum energètic (xarxes, en els casos de l'electricitat i del gas, i infraestructures viàries, en el cas de la gasolina i el gasoil A).

En absència d'una fiscalitat distorsionadora, Espanya es convertiria en un exportador net d'electricitat a França «perquè la penetració de renovables més gran al nostre país permet un diferencial de preus elèctrics estructural a favor d'Espanya», explica Sanz, president de la comissió d'experts.

L'informe apunta al fet que el gas natural jugarà un paper important el 2030, però la seva importància es reduirà el 2050, quan la generació elèctrica girarà exclusivament entorn d'instal·lacions eòliques, fotovoltaiques, hidràuliques i l'emmagatzematge.

Respecte al paper de les centrals nuclears, els experts estimen que el seu tancament anticipat elevaria el cost de generació d'entre 2.000 i 3.200 milions d'euros cada any, augmentaria el preu de l'electricitat en un 20% i duplicaria les emissions de CO2 en el sector elèctric. Calculen que allargant la vida en 10 anys s'evitaria el desequilibri entre ingressos i despeses del Fons de Enresa per al desmantellament de les centrals i demanen una revisió del Pla General de Residus Radioactius.

Quant a la mobilitat, la Comissió creu que la política reguladora ha d'orientar-se a facilitar una transició eficient cap als vehicles amb energies alternatives, sense precipitar-se en mesures de despesa pública que puguin generar costos no recuperables i prestant especial atenció al canvi en la fiscalitat, com a instrument imprescindible per facilitar la transició cap a la mobilitat sostenible.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades