07 de abril de 2018
07.04.2018

Els «Scrip dividends»

07.04.2018 | 01:41

Els scrip dividends o dividends en accions són les accions que s'emeten per remunerar l'accionista en lloc de pagar-li el tradicional dividend. Aquestes accions són emeses amb dret de subscripció preferent a nom de l'accionista. En els casos en què l'empresa remuneri així l'accionista, aquest pot triar tres opcions:

Acceptar els drets de subscripció i afegir les noves accions a la seva cartera. A nivell borsari, és l'opció més interessant si creiem que les accions pujaran en borsa.

Vendre els drets de subscripció a la pròpia empresa, a un preu prèviament fixat, sent aquesta opció equivalent al cobrament d'un dividend tradicional.

Vendre els drets de subscripció en el mercat. Com cal esperar, en aquest cas el preu fluctua, independentment del valor nominal de l'acció.

Alguns bancs cobren comissions per la venda de drets en el mercat, de manera que no estaria malament consultar l'entitat abans de prendre una decisió.

Per què una empresa pot preferir pagar scrip dividends? La raó és ben senzilla. En el cas de l'accionista que accepta els nous títols, suposa augmentar el capital social i no tocar la caixa. A més d'evitar l'esforç financer que suposaria fer front al pagament en efectiu, aquesta liquiditat es pot aprofitar per a altres fins. A llarg termini, pot ser una estratègia de l'empresa per recapitalitzar fent ús dels beneficis, sense necessitat de realitzar ampliacions de capital.

I l'accionista? Després de l'entrada en vigor de la reforma de l'article 37 de la Llei de l'IRPF, els drets de subscripció rebuts, lligats a accions cotitzades i derivades de qualsevol operació corporativa, passaran a ser considerats guany patrimonial subjecte a retenció en l'exercici en què es liquidin o transmetin els drets i, per tant, ja no tributaran de forma diferida, cosa que afectarà directament els scrip dividends, que tributaran com els dividends en efectiu.

Res canvia per als dividends en efectiu, que segueixen tributant com un rendiment del capital mobiliari, dins de l'IRPF. D'altra banda, és necessari no oblidar que la venda dels drets té un efecte dilutiu per als accionistes, ja que amb el mateix valor de l'empresa hi ha més accions emeses, per tant, cadascuna val menys.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook