10 de abril de 2018
10.04.2018

L'Estat es va quedar 11.607 MEUR en no aplicar bé el finançament a Catalunya

Andalusia, amb 19.218 milions menys dels que li pertocarien, seria la més perjudicada

13.04.2018 | 20:38
Els governs han fet malament els comptes des de 2009

La Generalitat hauria hagut de percebre 11.607 milions més dels que va cobrar entre 2009 i 2015 -últim any liquidat-, però el repartiment calculat pel Govern central va provocar que s'acabés apropiant dels recursos, pervertint d'aquesta manera el resultat de la negociació que el va impulsar. El problema afegit detectat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie) apunta a que l'aplicació del sistema vigent ha estat desviada a favor de l'administració central, qui cada any s'ha apropiat de recursos que haurien d'haver anat a les arques autonòmiques.

En total, segons els càlculs de l'Ivie, l'executiu central s'ha quedat durant aquests sis anys 84.500 milions que en realitat haurien d'haver estat gestionats pels governs autonòmics, una quantitat gens menyspreable que equival a l'11,8% dels seus ingressos. En concret, les comunitats haurien d'haver rebut 17.630 milions d'euros afegits només el 2015. Uns recursos que haurien servit per no haver d'augmentar el deute, per augmentar la despesa en sanitat, educació i protecció social, o per presentar unes finances que els permetessin finançar-se als mercats internacionals sense haver de recórrer a vies com el fons de liquiditat autonòmica (FLA).

Catalunya, però, no seria la més perjudicada, sinó que ho seria Andalusia, amb 19.218 milions menys dels que li pertocarien. En tercer lloc, hi hauria la Comunitat Valenciana, amb 9.766 milions per sota del que el sistema de finançament correctament aplicat li hauria aportat. De fet, totes les comunitats sortirien perjudicades per l'error de càlcul dels ministres d'Hisenda, també de forma notable Galícia (7.007 milions), les Canàries (6.234 milions) o Castella i Lleó (6.093 milions). Les Illes Balears haurien hagut de gestionar 1.515 milions més durant aquests anys.

Tal com indica l'Ivie, la comissió d'experts creada pel govern espanyol per analitzar el finançament ja va detectar problemes «molt rellevants en el disseny i funcionament del mateix», però no els va quantificar, exercici que han fet ara els acadèmics de l'organisme valencià. Els seus resultats indiquen ara que les comunitats de règim comú haurien d'haver vist incrementats els seus recursos en 8,6 punts, cosa que implica que, si haguessin mantingut el nivell de despesa, el seu deute passaria a ser del 16,8% del PIB, en lloc del 25,4% com ara.

Aquests xifres van ser elaborades per experts com José Antonio Pérez i la mala aplicació resultaria de la sobreestimació dels lliuraments a compte en l'any de partida del model, l'aprovació per part de l'Estat d'estímuls fiscals que van reduir la recaptació, els efectes en el Fons de Suficiència per la compensació dels increments de tipus d'IVA i impostos especials, i la manca de participació de les comunitats forals en els mecanismes de finançament.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook