01 de maig de 2018
01.05.2018

L'ocupació creix a un ritme del 2,2% en el Tercer Sector

Dona feina a 92.000 persones a Catalunya, que cobren un salari mitjà de 20.610 euros bruts anuals

30.04.2018 | 23:55

El Tercer Sector Social va generar un 2,2% més d'ocupació el 2017 i ja dona feina a 92.000 persones a Catalunya. Els llocs millor remunerats com a màxim superen tres vegades el sous més baixos, mentre que la mitjana salarial és de 20.610 euros bruts anuals (pràcticament el mateix que l'any 2016) i el 75% dels contractes són de tècnics d'atenció directa, que en un 91,4% dels casos cobren entre 13.000 i 24.000 euros l'any. Els càrrecs de direcció i gerència representen un 5% dels contractes i cobren majoritàriament entre 25.000 i 48.000 euros. Aquestes són algunes de les dades que recull l' Anuari de l'Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017, realitzat amb el suport de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. L'informe es va presentar la setmana passada a Girona, a la seu de Support, de la mà de la Confederació Empresarial del Tercer Sector.

El president de La Confederació, Joan Segarra, va subratllar «la dimensió socioeconòmica de les organitzacions no lucratives, que presten serveis essencials per a l'Estat de Benestar garantint l'eficiència dels recursos públics i el màxim retorn social, d'acord amb models de gestió propis de l'economia social». A banda de la idiosincràsia del sector (equitat, horitzontalitat, vocació de servei públic), la tendència a l'homogeneïtat en termes de condicions laborals i salarials té a veure també amb la forta regulació existent. Això fa que no hi hagi grans distàncies entre les diferents categories professionals, si bé l'equitat salarial és menor en les organitzacions que gestionen a partir de dos milions d'euros anuals de pressupost (la ràtio puja fins a un màxim d'1:4,7, molt lluny de la de l'IBEX35, 1:116).

Segons l'anuari, un 76% de les entitats socials afirmen no haver percebut indicis de recuperació econòmica. L'any 2015 aquesta percepció era del 89%. Malgrat això, només el 17% manifesten haver hagut de fer reestructuracions als equips de treball. Entre aquelles que han vist una millora, el 74% l'han repercutit en un increment de les plantilles. Disminueix lleugerament l'estabilitat de l'ocupació (54% de contractació indefinida el 2016, el 2015 era un 60%) i incrementa lleument la contractació a temps parcial, passant del 53% el 2015 al 56% l'any 2016. Hi ha una diferència significativa en aquests indicadors respecte els del mercat laboral català: 78% de contractació indefinida (v. 54%) i 14% de contractació a temps parcial (vs. 57%).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook