01 de maig de 2018
01.05.2018

Set drets no tan coneguts dels treballadors: de la pausa del cafè a la bestreta de la nòmina

L'assalariat que pateix baixa per malaltia no perd les vacances, que duren el mateix amb independència del tipus de jornada

01.05.2018 | 13:32
Set drets no tan coneguts dels treballadors: de la pausa del cafè a la bestreta de la nòmina

L'Estatut dels Treballadors i altres normes consagren, al costat dels drets laborals més coneguts (vaga,negociació col·lectiva, lliure sindicació...) altres drets que no ho són tant. Són els que s'expliquen en els següents punts, d'acord amb una llista divulgada pel portal reclamador.es amb motiu del Primer de Maig.

1. Dret a sol·licitar una bestreta de la nòmina

Si el treballador necessita una bestreta del seu salari, té dret a sol·licitar-la, segons l'Estatut dels Treballadors. Aquesta bestreta serà a compte del treball ja realitzat, és a dir, que si se sol·licita el dia 15 del mes, el treballador percebrà la meitat del seu salari. En el conveni col·lectiu o contracte es poden pactar bestretes sense límits de dies no treballats. Per tant, només en el cas que no es digui res, el límit de la bestreta serà a compte del treball ja realitzat com recull l'Estatut dels Treballadors.

2. Dret a gaudir d'un dia lliure per canvi d'habitatge

Molts treballadors desconeixen que tenen un dia lliure retribuït en cas de canvi d'habitatge i que, a més, pot ser ampliat pel conveni col·lectiu d'aplicació.

3. Permís retribuït de 20 hores anuals per a formació

Sempre que el treballador porti més d'un any en l'empresa, disposa de 20 hores a l'any retribuïdes per a formació professional. Aquest dret es pot acumular per un període de fins a 5 anys. Hi ha una restricció, expliquen des de reclamador.es, doncs aquest permís retribuït podrà ser gaudit sempre que aquesta formació estigui vinculada amb el lloc de treball, és a dir, el treballador no pot fer ús d'aquestes 20 hores si, per exemple, el curs és de rebosteria i treballa com a oficial de la construcció.

4. Les vacances i la baixa de malaltia

Les vacances, aquest moment tan esperat pel treballador durant tot l'any pot veure's afectat per una malaltia durant aquests dies. En aquests casos, el treballador sol pensar que ha perdut les seves vacances. Això no és així. El treballador que emmalalteix durant les seves vacances, les pot suspendre.
L'empleat, perquè no li comptin les vacances que per llei es poden gaudir, ha d'obtenir la baixa laboral del seu metge de capçalera i notificar-ho a l'empresa aportant justificant.

5. Trenta dies de vacances independentment del tipus de jornada

Treballar a mitja jornada no dóna dret als empresaris a reduir el nombre de dies de vacances amb els quals compta l'empleat. Molts treballadors amb contracte a mitja jornada pensen que per treballar menys hores que el seu company a jornada completa disposen de menys dies de vacances. Però no
és d'aquesta manera: tant si es treballa a mitja com a completa jornada, els empleats tenen dret a 30 dies naturals de vacances. Alguns convenis col·lectius marquen el nombre de dies de vacances per dies laborables, igualment, no podrien ser inferiors per tenir un contracte a mitja jornada.


6. La pausa del cafè

Si la jornada laboral continuada és superior a 6 hores diàries, el treballador té dret a un descans que no pot ser inferior a 15 minuts. Si la jornada diària és inferior a 6 hores seguides i el conveni col·lectiu no recull res sobre aquest tema, el treballador no tindrà dret a aquesta pausa. Aquí també hi ha una excepció: quan el treballador té menys de 18 anys i la jornada laboral supera les 4,5 hores, el descans no podrà ser inferior a 30 minuts.

7. Dret a reclamar els interessos pel retard del pagament de la nòmina

Si l'empresa no paga es pot reclamar. El que desconeixen molts treballadors és el dret que tenen a sol·licitar que li siguin abonats els interessos de demora per aquesta situació. Concretament, l'Estatut dels Treballadors recull l'interès per mora en el pagament del salari, que serà del 10% anual del degut.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook