05 de maig de 2018
05.05.2018

L'hostaleria és el sector d'activitat amb menys bretxa salarial entre homes i dones

Un estudi destaca el paper que exerceix el sector turístic com a integrador de col·lectius amb dificultats d'inserció laboral, ja que genera un 60% més d'ocupació en els joves de 16 a 34 anys

08.05.2018 | 18:37
L´hostaleria és el sector amb més igualtat entre homes i dones en matèria salarial.

L'hostaleria és el sector de l'economia espanyola que presenta una menor bretxa salarial entre homes i dones, amb una taxa del 15,8%, segons va explicar el director d'Estudis de l'Aliança per a l'Excel·lència Turística (Exceltur), Óscar Perelli. Així ho va indicar durant la presentació de l'«Estudi sobre l'Ocupació en el sector turístic espanyol. Abril 2018», elaborat per la mateixa Exceltur, i els resultats del qual va exposar al costat del president d'aquesta associació turística i director general d'Europcar, José María González; i el vicepresident executiu de l'entitat, José Luis Zoreda. Els sectors amb una menor bretxa salarial per darrere de l'hostaleria són Transport i emmagatzematge (17,2%), Activitats administratives i serveis auxiliars (17,9%), Informació i comunicacions (18,9%) i Indústria manufacturera (19,4%).

Per contra, els sectors econòmics amb un major índex de desigualtat retributiva per qüestió de gènere són Activitats immobiliàries (25,8%), Activitats professionals, científiques i tècniques (28,4%), i Activitats financeres i d'assegurances (30,2%). En aquest sentit, la mitjana del total d'activitats econòmiques del mercat pel que fa a la bretxa salarial se situa en un 20%, segons reflecteix l'esmentat informe.

El document també destaca el paper que exerceix el sector turístic com a integrador de col·lectius amb dificultats d'inserció laboral. El sector turístic «genera proporcionalment un 60% més d'ocupació que la resta dels sectors de l'economia espanyola en els joves de 16 a 34 anys amb nivells d'estudis primaris o inferiors, que tenen una taxa d'atur del 46,2% i un 70% superior en els que disposen d'estudis secundaris, l'atur dels quals és del 31%», segons els resultats d'Exceltur. Per a les dones de més de 45 anys i baixos nivells d'estudis, el turisme «genera un 30,9% més d'ocupació», on «una de cada quatre persones pateix els problemes de la desocupació».

Per altra banda, el director d'Estudis d'Exceltur va assenyalar que «les ràtios de formació, sobretot a l'hostaleria, estan per sota de la mitjana europea». El document argumenta sobre aquesta qüestió que «invertir en formació no està sent desenvolupat amb la intensitat suficient», especialment als llocs de treball «de base» i a les empreses més petites.

El 69,8% de les empreses d'hostaleria proporcionen informació, xifra per sota de la mitjana estatal, situada en el 77, 3%. En referència a això, el president d'Exceltur i director general d'Europcar va advocar per l'externalització de serveis a l'hostaleria, concretament el de les cambreres de pis, atès que es tracta d'un procés «lícit» que pot aportar «deducció de costos» a les companyies.

González va assegurar que per a les empreses és més beneficiós contractar determinats serveis a tercers, amb professionals qualificats, ja que és més senzill que contractar i formar algú cada temporada turística. No obstant això, el president d'Exceltur va considerar oportú que les condicions de l'externalització d'aquest personal de l'hostaleria es dirimeixin en el marc de la negociació col·lectiva.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook