16 de maig de 2018
16.05.2018

El Govern mostra reserves a l'ús de polseres per controlar els treballadors

La ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, respon a una pregunta de la diputada Aina Vidal del grup En Comú Podem sobre les patents d'Amazon

16.05.2018 | 10:08
Fátima Báñez.

La introducció o implantació de polseres o qualsevol sistema de control dels treballadors en la seva activitat laboral en el mercat de treball de l'Estat espanyol tindria les «limitacions específiques» que li vindrien donades per l'actual legislació, que obliga a respectar la «intimitat i la dignitat» dels treballadors, i a la negociació amb els representants dels treballadors, segons Fátima Báñez, ministre d'Ocupació i Seguretat Social.

Báñez ha respost d'aquesta manera la diputada Aina Vidal del grup En Comú Podem, que preguntava sobre si a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques havia rebut d'Amazon dues peticions de patents de polseres per controlar els treballadors. La ministra ha afirmat que aquestes patents de l'empresa Amazon s'han presentat i concedit als Estats Units «i per tant únicament són vàlides» al mercat laboral dels Estats Units.

La diputada d'En Comú Podem va fer una pregunta per escrit en el Congrés dels Diputats dirigida a la ministre d'Ocupació. La diputada demanava si Amazon havia presentat una petició de patent d'unes polseres per controlar els treballadors en el transcurs de la seva activitat laboral.

En la resposta de 27 d'abril, la ministra nega que en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques s'hagi presentat aquesta petició i informa la diputada que aquesta petició i concessió s'havia fet a l'oficina competent dels Estats Units i per tant només era vàlida per al mercat laboral nord-americà.

Les polseres d'Amazon tenen l'objectiu d'ajudar els seus empleats a trobar amb més facilitat els productes dels seus magatzems però el fet que a la vegada tingui un localitzador i un temporitzador ha aixecat suspicàcies i reserves pel control que s'imposa sobre els seus empleats.

La polsera vibra i emet senyals si el treballador s'aproxima o s'allunya de l'objecte que ha d'anar a buscar al magatzem.

Báñez respon que «la introducció i implantació de qualsevol sistema de control» en les relacions laborals a l'Estat espanyol té «limitacions específiques i la garantia del seu coneixement i fiscalització per part de la representació dels treballadors, que, en el seu cas, pot interposar la corresponent denúncia davant la Inspecció de Treball o adoptar les accions de protecció i defensa oportunes».

La ministra va més enllà i recorda a la diputada que el marc laboral vigent a l'Estat espanyol imposa uns «límits a les mesures de control que els empresaris poden utilitzar».

Consideració a la dignitat

Tot i que els empresaris poden adoptar les mesures que consideri oportunes per vigilar, controlar i verificar el compliment per part del treballador de les seves obligacions i deures laborals, aquestes mesures sempre hauran de tenir la «consideració deguda a la intimitat i dignitat» dels treballadors, d'acord amb el que preveu l'article 20 de l'Estatut dels Treballadors.

La ministra també recorda a la diputada que «és competència del comitè d'empresa emetre un informe en caràcter previ a la implantació o revisió dels sistemes d'organització i control» en el mercat de treball, d'acord amb l'article 64.1 de l'Estatut dels Treballadors.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook